Dr. Charlotta Sirén iš Šveicarijos: KTU turi potencialo tapti Baltijos regiono MIT

Svarbiausios | 2020-03-06

Europos ateitis priklauso nuo jos gebėjimo diegti inovacijas, todėl vienas iš Europos Sąjungos (ES) tikslų yra investuoti į mokslinius tyrimus ir inovacijas. KTU kartu su mokslininkais iš Šveicarijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės inicijavo tarptautinį projektą KEEN, kurio tikslas padėti Lietuvai pasiekti lyderių gretas inovacijų srityje bei stiprinti verslumo gebėjimus KTU. Projektas finansuojamos ES „Horizontas 2020“ mokslinių tyrimų ir inovacijų programos lėšomis.

KTU turi potencialo tapti Masačusetso technologijos instituto (MIT) atitikmeniu Baltijos regione. Būtent tokią nuomonę išsakė mokslininkė iš Šveicarijos dr. Charlotta Sirén. Ji KEEN projekte atsakinga už mokslinių tyrimų entreprenerystės srityje kompetencijų stiprinimą Šv. Galeno universitete.

„Lietuvos KTU turi potencialą tapti Baltijos regiono MIT“, – teigė dr. Charlotta Sirén, Šveicarijos mokslo ir inovacijų ryšių biuro „Swisscore“ pranešime.

Kauno technologijos universitetas (KTU) su Kranfieldo universitetu (Jungtinė Karalystė), Vupertalio universitetu (Vokietija) ir Šv. Galeno universitetu (Šveicarija) sukūrė tinklą pavadinimu „Knowledge-Empowered Entrepreneurship Network“ (KEEN). Tikslas – stiprinti KTU, kaip Lietuvos lyderio, mokslinius tyrimus antreprenerystės srityje.

Projektas startavo 2018 m., siekiant pagerinti KTU mokslinės sklaidos procesą bei padėti ugdyti visuomenės sąmoningumą apie mokslinių tyrimų ir verslumo svarbą, ją įtraukti bei sudominti. Projekto įgyvendinimo metu buvo sukurtas žiniomis grįstas įmonių tinklas. Tai padėjo sustiprinti KTU poziciją ES mokslinių tyrimų ir verslumo kontekste.

Tarp projekto siekinių numatytos iniciatyvos, įtraukiančios visuomenę į mokslinių tyrimų ir verslumo supratimą bei pripažinimą. KEEN projektas itin svarbus universiteto mokslinei veiklai.

„Tai parodo KTU mokslininkų potencialą ir socialinių mokslų mokslininkų gebėjimus sėkmingai dalyvauti Europos Komisijos Horizontas 2020 programoje. Jaunųjų tyrėjų įtraukimą sprendžiant ir įgyvendinant inovacinius žinių ekonomikos uždavinius. Piliečių – visuomenės – įtraukimą ir įsitraukimą į mokslinius tyrimus“, – sako dr. Leonas Balaševčius, KTU mokslo ir inovacijų prorektorius.

Projektas bus vykdomas iki 2021 m. Likusiu laikotarpiu konsorciumas sutelks dėmesį į bendradarbiavimo stiprinimą bei esamų programų institucionalizavimą.

Projekto KEEN partneriai iš užsienio aukštųjų mokyklų teigia, kad įsitraukti į panašias veiklas skatina globalūs iššūkiai, įgalinantys veikti kartu. Užsienio tyrėjų teigimu, veiklos variklis – darni plėtra, todėl orientuojamasi į UNESCO suformuluotus globalius tikslus. Projekto KEEN iniciatoriai akcentuoja, kad vykdant veiklas turtinga patirtimi dalinsis patyrę užsienio universitetų tyrėjai, kurių indėlis tobulinant globaliai erdvei reikalingas kompetencijas bus svarus ir reikšmingas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku