ECIU universitetas: pirmosios Europos „Socialinių iššūkių dirbtuvės“

ECIU | 2020-02-14

Europos inovatyviųjų universitetų konsorciumas (ECIU) – tarptautinė organizacija, kuri diegia inovatyvų ir pilotinį aukštojo mokslo modelį Europoje. ECIU universitetas remiasi iššūkiais grįstu mokymusi. Pagrindinė tokio mokymosi idėja – į ugdymo programą įtraukti ir išorinį pasaulį. Iššūkių atranka jau prasidėjo: vasario 12 – 13 dienomis Švedijos Linčiopingo universitetas surengė pirmąsias Europos „Socialinių iššūkių dirbtuves“, kuriose buvo atrinkti iššūkiai, su kuriais dirbs ECIU universiteto dėstytojai ir studentai.

Renginyje dalyvavo daugiau nei 50 dalyvių iš ECIU šalių partnerių miestų bei regionų, kurie pristatė apie 30 iššūkių bei pateikė 10 pasiūlymų. Iššūkiai buvo įvairūs – nuo efektyvaus energijos vartojimo iki klausimų, susijusių su poreikiu gauti socialinį būstą riziką patiriančioms grupėms.

Dalyviai pristatė savo miestų ar regionų iššūkius, diskutavo bei dalyvavo dirbtuvėse. Pagrindinis tikslas – atrinkti ECIU universiteto iššūkius. Šių iššūkių sprendime bus kviečiami dalyvauti KTU ir kitų ECIU tinklo universitetų studentai, dėstytojai, miesto bendruomenių bei įmonių atstovai. Seminarų metu vyko teminės diskusijos. Buvo numatyti iššūkiai, siekiant rasti bendrą sprendimą dėl plėtros ir konkrečių veiksmų, pasiūlymų švietime ar inovatyvių renginių ECIU universiteto sistemoje.

Kauno technologijos universitetą (KTU) atstovavo KTU Nacionalinio inovacijų ir verslo centro vadovas dr. Mindaugas Bulota, Aplinkos inžinerijos instituto docentas dr. Visvaldas Varžinskas ir dr. Rimantė Sedziniauskienė, Bendradarbiavimo vystymo skyriaus vadovė.

V. Varžinskas, vadovaujantis Kauno miesto tarybos, Darnios plėtros ir investicijų komitetui, pristatė Kauno miesto iššūkius.

Kaunas siekia būti pavyzdžiu kitiems besimokantiems Lietuvos miestams ir prisidėti kuriant informacinę ir žinių visuomenę šalyje. Tai yra pirmasis Lietuvos miestas, prisijungęs prie UNESCO pasaulinio mokymosi miestų tinklo (tarptautinė santrumpa GNLC). Pirmasis pasiūlytas iššūkis – plėtoti ir remti neoficialius tinklus, kad Kaunas būtų pertvarkytas į darnaus mokymosi miestą.

Antras iššūkis susijęs su aktualiu visai Europos sąjungai – perėjimu prie žiedinės ekonomikos, kuri suteikia puikias galimybes Kauno miestui ir jo gyventojams. Apie žiedinę ekonomika dažniausiai kalbama tik per atliekų tvarkymo prizmę (kovos su pasekmėmis), tačiau ši koncepcija gali atverti naujų verslo modelių kūrimo  galimybes bei palankesnės aplinkos investicijoms kūrimą. Tam būtinas ne tik teisinė ar finansinė parama, bet ir naujos žinios, bei kompetencijos, kurias galėtų miestiečiams perduotu ECIU Europos universiteto bendruomenė.

Su tuo susijęs didžiulis iššūkis – sudaryti sąlygas žiedinei ekonomikai Kauno mieste. Tam reikia daug daugiau dėmesio skirti atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo, remonto ir perdirbimo, o ne šalinimo vaidmeniui. Be to, miestas turi aktyviai prisidėti prie tvaraus, žiedinio vartojimo ir efektyvaus išteklių valdymo.

KTU prie ECIU konsorciumo prisijungė 2016 metais ir yra vienintelis universitetas Lietuvoje, priklausantis šiam tinklui. ECIU universitetas yra Europos Sąjungos remiama 13 universitetų iniciatyva, kurios tikslas – sukurti pilotinį inovatyvaus ir iššūkiais grįsto universiteto modelį.

Daugiau apie iniciatyvą: https://ktu.edu/universitetas/eciu/#ECIU-Universitetas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku