Frankofonijos 2023 renginiuose gyva atmintis apie kunigą J. Petrošių ir ambasadorę prie UNESCO U. Karvelis

Svarbiausios | 2023-03-28

KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) Prancūzų kultūros centro organizuojamuose Frankofonijos mėnesio renginiuose netrūksta gyvų pasakojimų ir atsiminimų apie įžymius Lietuvos žmones, susiejusius savo gyvenimus su Prancūzija.

Kovo 16 d., kauniečiai ir miesto svečiai klausėsi labai įdomaus, garsių lietuvių menininkų Vytauto Kasiulio, Antano Mončio, Žibunto Mikšio ir Prano Gailiaus, palikusių Lietuvą dėl sovietų okupacijos ir suradusių prieglobstį Prancūzijoje, pristatymo. Visus juos galima buvo pamatyti ir kovo 23 d. H. Gulbino dokumentiniame filme „Paryžius 1989“, parodytame pabaigoje vakaro, kurio tema buvo „Lietuviai Paryžiuje“. Pastarasis vakaras buvo skirtas iškilioms Lietuvos bendruomenės Paryžiuje asmenybėms: prelatui J. Petrošiui ir U. Karvelis.

Renginio pradžioje Prancūzijos ir Lietuvos aktorė, režisierė, visuomenės veikėja Karolina Paliulis dalinosi prisiminimais apie kunigą Joną Petrošių, kuris 1955 m. tapęs Lietuvių katalikų misijos Paryžiuje vadovu, išbuvo vietos lietuvių sielovados tarnystėje daugiau nei 50 metų. Šias pareigas vykdė iki savo išėjimo į pensiją, iki 2002 metų. Anot istorijos faktų, 1955 m. atvykęs į Prancūziją J. Petrošius tapo Prancūzijos lietuvių bendruomenės pirmininku. Jis aktyviai plėtojo šios organizacijos veiklą, nuo 1966 m. du dešimtmečius redagavo biuletenį „Prancūzijos lietuvių žinios“. Taip pat paminėtina, kad 1987 m. sausio 5 d. Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus metais popiežius Jonas Paulius II kun. Jonui Petrošiui suteikė popiežiaus garbės prelato vardą. Kunigas J. Petrošius mirė rugsėjo 8 d. Paryžiuje. Jo palaikai buvo pargabenti į Lietuvą ir pašarvoti Žvingių bažnyčioje.

Pasidalinti prisiminimais apie Ugnę Karvelis iš Paryžiaus atvyko Valdas Papievis – populiarus lietuvių prozininkas, vertėjas ir du Ugnės Karvelis draugai kauniečiai: režisierius Vytautas Balsys bei keramikas Gediminas Šibonis. Vardinti visų Ugnės, valstybės ir visuomenės veikėjos, literatūros kritikės, vertėjos nuopelnus reiktų labai ilgai, paminėsime tik, kad ji 1993-1995 m. buvo Lietuvos Respublikos laikinąja reikalų patikėtine, 1995-2002 m. ambasadore prie UNESCO.  Jos iniciatyva, į Pasaulio paveldo sąrašą 1994 m. buvo įtrauktas Vilniaus senamiestis, 2000 m. Kuršių nerija. Jos draugų prisiminimai buvo labai šilti, kartais komiški, parodantys, kad Ugnei Karvelis nestigo ir avantiūrizmo.

Frankofonijai skirtas kovo mėnuo jau skaičiuoja paskutines dienas. Tad visus besidominčius Prancūzija ir jos kultūra kviečiame dalyvauti paskutiniame Frankofonijos mėnesio 2023 renginyje – muzikiniame Frankofonijos mėnesio uždaryme, kovo 30 d. (ketvirtadienį) 18 val. Svečių lauks muzikantės, dainininkės, dainų kūrėjos bei aktorės Clotilde SOLANGE koncertas „Prancūzija, spalvota meilė“ (akompanuos pianistas Edgar Sabilo). Laukiame visų Frankofonijos gerbėjų KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete, Didžiojoje Auloje, A. Mickevičiaus g. 37, 202 aud.

Programa: