Kviečiame teikti dokumentus Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano pareigoms užimti

Svarbiausi  |  2024-03-27 ... 2024-04-30

Skelbiama atranka Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto dekano pareigoms užimti

Misija ir vizija

Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas siekia kurti ir vystyti inovatyvius sprendimus, atitinkančius visuomenės poreikius ir didinti matematikos ir gamtos mokslų svarbos supratimą visuomenėje. Ugdyti asmenybes, gebančias kurti ir taikyti naujausias tiksliųjų mokslų žinias, atliepiančias rinkos poreikius. Fakulteto vizija yra taikomosios matematikos, taikomosios ir medicinos fizikos bei medžiagų mokslų srityse lyderiaujantis fakultetas Baltijos šalyse, veiklą grindžiantis tarpdisciplininių mokslo žinių ir aukštųjų technologijų kūrimu, jų perdavimu visuomenei ir aukštos kvalifikacijos specialistų ugdymu.

Darbo pobūdis

 • Planuoti ir organizuoti fakulteto veiklas, užtikrinti fakultete vykdomų studijų bei mokslo ir inovacijų veiklos kokybę, žmogiškųjų išteklių ir turto valdymą, atstovauti fakultetui bei Universitetui;
 • Vykdyti kitas Universiteto statute, dekano pareigybės aprašyme nustatytas dekano funkcijas (su fakulteto veikla galite susipažinti https://mgmf.ktu.edu/).

Reikalavimai

 • turėti mokslo daktaro laipsnį;
 • aukštasis universitetinis išsilavinimas;
 • ne mažesnė kaip 5 metų vadovaujamo, organizacinio darbo patirtis;
 • ne mažesnė kaip 5 metų pedagoginio ir mokslinio darbo aukštojoje mokykloje patirtis;
 • išmanyti Europos aukštojo mokslo bei mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvėje vykstančius procesus bei aukštąjį mokslą reglamentuojančius dokumentus;
 • puikiai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu.

Pateikiami dokumentai

 • laisvos formos prašymas, skirtas rektoriui, dalyvauti konkurse;
 • 5 metų veiklos gairės (siūlomos fakulteto vizijos ir prioritetinių tikslų aprašymas);
 • gyvenimo aprašymas (CV);
 • mokslo daktaro diplomo arba pripažinto menininko statusą liudijančio dokumento kopiją;
 • sertifikuotas pažymėjimas dėl valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo III kategorijos lygmeniu, jei gimtoji kalba nėra lietuvių kalba;
 • sertifikuotas pažymėjimas (išduotas ne vėliau nei prieš 2 metus) dėl anglų kalbos mokėjimo C1 lygmeniu, jei gimtoji kalba nėra anglų kalba;
 • kiti papildomi dokumentai, atspindintys kandidato mokslinę, akademinę, vadybinę veiklą, kvalifikaciją ar gebėjimus (kandidato nuožiūra).

Siūlomas atlyginimas

5500 EUR bruto (t.y., neatskaičius mokesčių).

Darbo sutartis

Terminuota darbo sutartis (5 metų kadencija).

Darbo vieta

Studentų g. 50, Kaunas.

Dokumentų priėmimas

Iki 2024 m. balandžio 30 d. 17 val. el. paštu cv@ktu.lt.