Dalinės studijos užsienyje

Rinkis dalines studijas partnerių aukštosiose mokyklose užsienyje pagal „Erasmus+“ programą arba dvišalius susitarimus tarp universitetų.

Mobilumo gidas

Gauk interaktyvią informaciją, naudingus patarimus, atlik testus, kurie padės sėkmingai susipažinti su mobilumo galimybėmis.

Erasmus+ chartija

Sužinok, ko tikėtis iš siunčiančios ir priimančios institucijų, susipažink su savo kaip „Erasmus+“ studento teisėmis ir pareigomis.

Erasmus+ app

Sek administracinį „Erasmus+“ procesą, dalinkis patarimais ir skaityk kitų, lengvai pasiek kalbos mokymosi platformą.

Keliauk saugiai

Gauk LR Užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas, įspėjimus, pagalbą nelaimės atveju, pasitikrink kelionės atmintinę.

„Erasmus+“ studijos

Skelbiama ERASMUS+ studijų atranka 2018–2019 m. m. pavasario semestrui

Jei nori 2018-2019 m. m. pavasario semestrą praleisti užsienio universitete, reikia:

 1. Išsirinkti norimą universitetą pagal savo fakultetą ir studijų programą. Universitetų sąrašą gali rasti čia.
  Atkreipkite dėmesį į pasirinktos studijų programos atitikimą ir dėstymo kalbą.
 2. Išlaikyti užsienio kalbos testą. Registracija testui iki rugsėjo 12 d. el. paštu shmmf.ukc@ktu.lt (nurodyti vardą, pavardę, fakultetą, studijų pakopą ir kursą). Konsultacija dėl kalbos testo vyks rugsėjo 11 d. 17 val. adresu A. Mickevičiaus g. 37. Testai vyks rugsėjo 12, 13 ir 17 d. 17 val., adresu A. Mickevičiaus g. 37.
 3. Registruotis Erasmus+ atrankai čia.
  Registracija vyksta nuo rugsėjo 1 – 23 d.
 4. Sudalyvauti Erasmus+ atrankoje savo fakultete.
  Atrankos fakultetuose vyks rugsėjo 24 – spalio 1 d. Atrankų fakultetuose tvarkaraštis čia.

Apie „Erasmus+“ programą

„Erasmus+“ programa skirta aukštojo mokslo kokybei užtikrinti, studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui skatinti, daugiašaliam aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimui tarpusavyje ir su verslo įmonėmis bei laipsnių skaidrumui ir suderinamumui tarp aukštojo mokslo ir profesinio mokymo užtikrinti.

KTU suteikta „Erasmus+“ aukštojo mokslo chartija dalyvauti „Erasmus+“ programoje 2014-2020 metais. Ji yra būtina norint organizuoti studentų ir personalo mobilumą, taip pat vykdyti „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektus, kitus „Erasmus+“ daugiašalius projektus ir tinklus. Ji nurodo pagrindinius principus ir minimalius reikalavimus, kuriais grindžiamas europinis bendradarbiavimas tarp mokslo ir studijų institucijų įgyvendinant „Erasmus+“ programą.

„Erasmus+“ – didžiausia pasaulyje studentų mainų programa, pradėta vykdyti 1987 m. Ji suteikia galimybę mokytis ir semtis patirties, kuria atvirumo ir tolerancijos erdvę, skatina kultūrų dialogą ir ragina jaunimą mąstyti „europietiškai“ – neapsiriboti savo šalimi ne tik studijų metu, bet ir ieškant darbo.

Kodėl „Erasmus+“?

 • Turėsi galimybę rinktis iš daugelio universitetų partnerių, siūlančių kokybiškas studijas ir naujas studentiškas patirtis.
 • Pagerinsi užsienio kalbų žinias.
 • Išsiugdysi universaliuosius gebėjimus ir asmens savybes, tokias kaip pasitikėjimas savimi, drąsa, savarankiškumas, gebėjimas spręsti problemas, priimti sprendimus ir bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis.
 • Įgysi draugų iš įvairiausių pasaulio vietų.

 

Dalinėms studijoms gali rinktis visas ES valstybes, taip pat Turkiją, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Makedoniją, Serbiją, Azerbaidžaną, Gruziją, Izraelį, Kazachstaną, Ukrainą, Uzbekistaną.

„Erasmus+“ studijoms galima vykti keletą kartų 3-12 mėn.  laikotarpiui kiekvienoje studijų pakopoje (bakalauro, magistro ir doktorantūros studijose). Vienoje studijų pakopoje suminė studijų ir praktikos mobilumų trukmė negali būti ilgesnė nei 12 mėnesių.

Dalinių studijų metu gali gauti „Erasmus+“ stipendiją.

„Erasmus+“ stipendija

Sėkmingai sudalyvavęs Erasmus+ atrankoje, gali pretenduoti į Erasmus+ stipendiją. Stipendijos dydis priklauso nuo priimančiosios šalies.

Šalių grupė Stipendijos dydis Šalys
I 520 € /mėn. Airija, Danija, Islandija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija
II 470 € /mėn. Austrija, Belgija, Graikija, Italija, Ispanija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Prancūzija, Portugalija, Vokietija
III 320 € /mėn. Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lietuva, Lenkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Turkija Vengrija
IV 650 € /mėn + kelionės išlaidų kompensacija Azerbaidžanas, Izraelis, Kazachstanas, Ukraina, Serbija, Gruzija, JAV

 

Minimalus studijų laikotarpis, kuriam gali būti skiriama „Erasmus+“ stipendija, yra 3 mėnesiai.

Stipendijos suma nustatoma mobilumo mėnesių skaičių padauginus iš mėnesio stipendijos. Nepilnų mėnesių atveju stipendija apskaičiuojama dienų skaičių padauginus iš  1/30 mėnesio stipendijos.

„Erasmus+“ stipendija yra pervedama į asmeninę studento sąskaitą. 90% stipendijos pervedama prieš išvykimą, 10% sugrįžus ir atsiskaičius už studijas.

Stipendija skiriama kaip priedas prie universiteto ar kitų skiriamų stipendijų, t. y. studijų užsienyje metu nacionalinių stipendijų, įmokų ir paskolų mokėjimas nenutraukiamas. Studentai taip pat privalo mokėti įprastus akademinius mokesčius savo šalies arba šalies, kurioje studijuoja, institucijai ir vykdyti kitas sąlygas, numatytas studento studijų sutartyje.

Socialiai remtiniems studentams (netaikoma specialiųjų poreikių atveju) gali būti skiriama papildoma 200 eurų per mėnesį stipendija studijoms užsienyje. Statusui įrodyti taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir gaunantiems socialines stipendijas. Prašymas skirti socialinę stipendiją ir kiti reikalingi dokumentai pateikiami kartu su kitais „Erasmus+“ dokumentais po atrankos.

Papildoma parama gali būti skiriama „Erasmus+“ dalyviams, turintiems specialiųjų poreikių. Vadovaujantis „Erasmus+“ programos vadovu, asmuo, turintis specialiųjų poreikių, apibrėžiamas kaip potencialus programos dalyvis, kurio fizinė, protinė ar kita su sveikata susijusi būklė yra tokia, kad be papildomo finansavimo dalyvavimas mobilumo veiklose yra neįmanomas.

Parama specialiesiems poreikiams gali būti skiriama studentams, atrinktiems „Erasmus+“ mobilumui, toliau išvardytoms išlaidoms padengti.

 1. Papildomoms išlaidoms priemonėms ir/ar paslaugoms, priklausomai nuo specialiųjų poreikių, ligos/negalios pobūdžio. Šių išlaidų poreikis turi būti pagrįstas medicininiais dokumentais, t. y. priemonių ir/ar paslaugų, kurioms prašote papildomos paramos, poreikis turi būti patvirtintas jūsų gydytojo išduotame išraše iš medicininių dokumentų. Pažymėtina, kad pastarajame dokumente turi būti aiškiai nurodyta, kokių konkrečiai ir kiek paslaugų jums reikės studijų, praktikos užsienyje laikotarpiu. Parama bus grindžiama realiai patirtomis išlaidomis.
 2. Lydinčiojo asmens pragyvenimo ir kelionės išlaidoms, jei jos pagrįstos.

Atrankoje dalyvavę, tačiau ES dotacijos negavę studentai gali gauti nulinę „Erasmus+“ stipendiją. Tokiu atveju jie yra programos dalyviai, atitinka visus studentų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais „Erasmus+“ studentams teikiamais pranašumais. Jie gali gauti regioninę, nacionalinę arba kitos rūšies stipendiją mobilumo išlaidoms padengti. Visi „Erasmus+“ programos reikalavimai, išskyrus stipendijos skyrimą, yra privalomi ir „nulinės stipendijos“ studentams.

Mobilumo etapai

Šioje skiltyje rasi informacijos apie tai, ką turi daryti, jei nori dalyvauti „Erasmus+“ atrankoje, kaip pasiruošti dalinėms studijoms, kokius dokumentus pateikti ir kaip atsiskaityti už studijas.

Atranka

Pirmiausia turi apsispręsti, kurioje užsienio aukštojoje mokykloje, su kuria fakultetas yra pasirašęs „Erasmus+“ sutartį, norėtum studijuoti. Atnaujintas sutarčių sąrašas skelbiamas atrankų metu. Renkantis užsienio universitetą, reiktų atkreipti dėmesį į:

 1. užsienio universiteto siūlomus modulius ir jų suderinamumą su studijų programa KTU;
 2. kalbą, kuria vyks studijos;
 3. gyvenimo sąlygas, mokestį už bendrabutį, pragyvenimo lygį šalyje ir kt.

Reikėtų pasirinkti bent 3 aukštąsias mokyklas, kadangi dažnai vietų skaičius priimančiajame universitete yra ribotas, taip pat gali nepavykti suderinti studijų plano.

 

Studentai, norintys dalyvauti „Erasmus+“ atrankoje, turi:

 1. Užsiregistruoti internete. Registracija pradedama ir nuoroda į puslapį pateikiama paskelbus atranką.
 2. Pateikti sesijų rezultatų suvestinę anglų kalba (prisegama prie registracijos anketos internete). Magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus.
 3. Išlaikyti užsienio kalbos testą ir pateikti jo rezultatų pažymėjimą (prisegama prie registracijos anketos internete). Testas atrankoje dalyvaujantiems studentams yra nemokamas. Jo vieta ir laikas skelbiami prasidėjus atrankai.
 4. Dalyvauti pokalbyje fakultete. Pokalbio data ir vieta skelbiamos internete atrankos metu. Studento dalyvavimas privalomas.

Po atrankos

Studentai, atrinkti į „Erasmus+“ studijas, turi:

 1. Suderinti pasirenkamus studijų modulius su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi, užpildyti ir pasirašyti studijų sutartį.
 2. Išsiaiškinti, kokius dokumentus ir iki kada reikia pristatyti į užsienio universitetą. Ši informacija pateikiama priimančiojo universiteto interneto svetainėje. Dažniausiai pateikiami dokumentai yra registracijos anketa (Application Form), akademinė pažyma (Transcript of Records) ir studijų sutartis (Learning Agreement). Būtina atkreipti dėmesį į registracijos terminus ir reikalavimus.
 3. Užsiregistruoti dalinėms studijoms užsienio universitete.
 4. Laukti pakvietimo laiško.

Nusprendus NEVYKTI būtina nedelsiant apie tai informuoti KTU Tarptautiškumo plėtros departamentą, fakulteto tarptautinių ryšių koordinatorių ir priimančiąją instituciją.

 

Studentai, gavę pakvietimo laišką, turi:

 1. Ruošti dokumentus stipendijai (finansinę sutartį, prašymą socialinei stipendijai gauti).
 2. Fakultetams pateikti prašymą dėl leidimo vykti į dalines studijas ir dalinių studijų planą (formos yra Dokumentų skiltyje).
 3. Įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelę ar privatų sveikatos draudimą.
 4. Atlikti pirmąjį kalbinio pasirengimo vertinimo testą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami, studentui pasirašius finansinę sutartį.
 5. Rūpintis gyvenamuoju plotu, kelionės bilietais ir kt.
 6. Sėkmingai išlaikyti sesiją. Studentai, turintys skolų, studijuoti pagal „Erasmus+“ programą  nėra išleidžiami ir stipendija jiems neišmokama.

Visi dokumentai, išskyrus finansinę sutartį, gali būti skanuoti ir siunčiami elektroniniu paštu.

Išvykus

Studentai, išvykę į „Erasmus+“ studijas, turi:

 1. Galutinai suderinti ir pilnai pasirašyti studijų sutartį. Studijų sutarties pakeitimai galimi per mėnesį nuo studijų pradžios, jie turi būti suderinti ir pasirašyti priimančiojo universiteto ir fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriaus.
 2. Dalyvauti kalbos kursuose internetu, jei buvo skirta kalbos kursų licencija. Ji turi būti naudojama visą laikotarpį tarp dalyvio kalbinio pasirengimo įsivertinimo mobilumo veiklos pradžioje iki įsivertinimo mobilumo veiklos pabaigoje.

 

Studentai, norintys pratęsti „Erasmus+“ studijas, turi:

 1. Susisiekti su savo fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir pateikti prašymą.
 2. Pateikti patvirtinimą iš fakulteto, leidžiantį pratęsti studijų laikotarpį užsienio universitete, ir patvirtinimą iš priimančio universiteto (Letter of Acceptance) apie priėmimą studijuoti dar vieną semestrą.
 3. Suderinti su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi būsimo semestro studijų modulius ir papildyti studijų sutartį.
 4. Užpildyti prašymą dėl leidimo pratęsti dalines studijas kitoje aukštojoje mokykloje.
 5. Pasirašyti finansinės sutarties pakeitimą.

Grįžus

Studentai, grįžę po „Erasmus+“ studijų, turi:

 1. Pateikti akademinės pažymos su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais kopiją, pilnai pasirašytos studijų sutarties ar jos pakeitimo kopiją (jei nebuvo pateikta anksčiau) ir oficialiai pasirašytą ir antspaudu patvirtintą išbūto laiko pažymą (originalą).
 2. Atlikti antrąjį kalbinio pasirengimo vertinimą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami „Erasmus+“ studijų laikotarpio pabaigoje.
 3. Užpildyti ir pateikti ES internetinės apklausos anketą. Prisijungimai prie internetinio puslapio išsiunčiami pasibaigus dalinių studijų laikotarpiui.
 4. Fakultete pateikti prašymą dėl studijų tęsimo KTU ir kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi užpildyti Studijų rezultatų įskaitymo kortelę.

Dalinių studijų rezultatai neįtraukiami į studijų pasiekimų lygmens nustatymą. Jie taip pat nepervedami į Universitete naudojamą vertinimo sistemą.

D.U.K

 

Kurią šalį geriausia rinktis „Erasmus+“ studijoms?

Pagrindiniai pasirinkimo kriterijai – kalba, kuria vyksta paskaitos, ir studijų programų dermė. Tarp populiariausių šalių yra Skandinavijos šalys, Čekija, Vokietija.

Kokiam laikotarpiui – pusmečiui ar metams – geriausia išvykti?

Išvykimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn. ir ne ilgesnis nei 12 mėn. Studijų trukmė priklauso nuo studento pasirinktos studijų vietos. Paprastai pagal „Erasmus+“ programą studentai išvyksta studijoms vienam semestrui, bet yra tokių universitetų, kur būtina vykti vieneriems metams. Išvykus rudens semestrą, studijas galima pratęsti pavasario semestre.

Kada turi būti užpildyta ir pasirašyta Studijų sutartis (Learning Agreement)?

Pradinis šio dokumento variantas pildomas kartu su fakulteto tarptautinių ryšių koordinatoriumi ir siunčiamas su kartu „Erasmus+“ paraiškos dokumentais priimančiajam universitetui. Tuomet sutartį pasirašo priimančiojo universiteto atstovas. Nuvykus į užsienio universitetą, per pirmąjį studijų mėnesį šį dokumentą galima pakoreguoti.

Ar reikia grąžinti „Erasmus+“ stipendiją dėl nenumatytų priežasčių neišbuvus viso semestro ir neišlaikius egzaminų?

Tokiu atveju „Erasmus+“ studijos nebūtų užskaitomos ir reikėtų grąžinti visą išmokėtą stipendiją.

Kas atsitinka, jei patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis arba ilgesnis nei nurodytas finansinėje sutartyje?

Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra trumpesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, stipendija yra perskaičiuojama iš naujo, atsižvelgiant į pakeistas datas. Jeigu patvirtintas mobilumo laikotarpis yra ilgesnis nei tas, kuris yra nurodytas finansinėje sutartyje, universitetas gali arba keisti finansinę sutartį, atsižvelgiant į ilgesnę trukmę, su sąlyga, kad yra nepanaudotų lėšų mobilumo veikloms ir galima skirti dalyviui paramą papildomoms dienoms; arba susitarti su studentu, kad papildomos dienos bus laikomos laikotarpiu, kuriam taikoma „nulinė stipendija“.

Ar galima pragyventi iš skiriamos stipendijos?

„Erasmus+“ stipendija skiriama padengti papildomas mobilumo išlaidas: t. y. kelionės, draudimo bei pragyvenimo išlaidas (pvz., bendrabučio mokesčius), tačiau gali nepadengti visų studijų užsienyje išlaidų. Todėl vykstant studijuoti būtina turėti papildomų lėšų. Visgi, dauguma studentų teigia, kad stipendijos užtenka, tačiau tai priklauso nuo pragyvenimo šalyje lygio ir nuo asmeninių kiekvieno studento įpročių ir poreikių.

Kaip pasirinkti modulius ir sudėlioti dalinių studijų planą?

Kartu su studijų krypties programų vadovu turite atidžiai peržiūrėti ir pasirinkti priimančiosios užsienio institucijos modulius. Bendra modulių suma turi sudaryti 30 ECTS kreditų. Užskaityti ir įtraukti į diplomo priedą bus galima tik tuos modulius, kurie buvo iš anksto suderinti ir atitinka studijų programą. Moduliai turi būti įvertinti pažymiu (pažymiai gali būti išreikšti raidėmis). Kai kurie užsienio universitetai naudoja „pass“/“fail“ sistemą. Tik „pass“ įvertinti moduliai negali būti užskaityti. Jei studijuoji magistrantūroje, užsienio institucijoje taip pat privalai rinktis modulius iš magistrantūros programos. Magistrantų išklausyti bakalauro lygio moduliai negali būti užskaityti

Ar privalau atlikti kalbinio pasirengimo vertinimo testą (OLS)  prieš ir po mobilumo?

Pagal „Erasmus+“ programos taisykles visi mobilumo veiklose dalyvaujantys studentai privalo įsivertinti užsienio kalbos žinias internetu. Šie testai  – priemonė įvertinti, kaip pasikeitė studento užsienio kalbos žinių lygis „Erasmus+“ mobilumo metu. Kalbos kursai – tai priemonė išvykusio studento užsienio kalbos žinioms pagerinti. Jų rezultatai niekaip neįtakoja atrankos dalyvavimui programoje rezultatų bei anksčiau įgytų užsienio kalbos žinias patvirtinančių dokumentų galiojimo.

Kaip vyksta rezultatų įskaitymas grįžus po dalinių studijų?

Grįžęs studentas pateikia priimančiojo universiteto išduotą akademinę pažymą su išlaikytų modulių įvertinimais ir kreditais. Be išlygų įskaitomi tik tie moduliai, kurie buvo suderinti ir įtraukti į studijų sutartį ir jos papildymus.

Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius

K. Donelaičio g. 73-105
LT-44249 Kaunas

tel. +370 (37) 300 035

Saulė Zadlauskienė
Tarptautinių akademinių mainų specialistė
erasmus@ktu.lt
K. Donelaičio g. 73-105
+370 (37) 300 035

Koordinatoriai fakultetuose

Fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriai konsultuoja studentus dalinių studijų organizavimo ir dokumentų pildymo klausimais, organizuoja atrankas, atlieka dalinių studijų rezultatų įskaitymą.

Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
international.ctf@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Ieva Likadzijauskė
international.evf@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
international.eef@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Aurelija Bučinskienė
international.mgmf@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Kristina Lukšaitė
international.midf@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
international.ptvf@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Živilė Kemeklienė
international.shmmf@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Laura Jankauskaite-Jurevičienė
international.saf@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.

Studentų mainai studijoms pagal dvišalius susitarimus

Jei nori išvykti į mainų studijas pagal dvišales sutartis, reikia:

 1. Išsirinkti norimą universitetą pagal savo fakultetą ir studijų programą. Universitetų sąrašą gali rasti čia.
  Atkreipkite dėmesį į pasirinktos studijų programos atitikimą ir dėstymo kalbą.
 2. Išlaikyti užsienio kalbos testą. Registracija testui iki rugsėjo 12 d. el. paštu ukc@ktu.lt(nurodyti vardą, pavardę, fakultetą, studijų pakopą ir kursą). Konsultacija dėl kalbos testo vyks rugsėjo 11 d. 17 val. adresu A. Mickevičiaus g. 37. Testai vyks rugsėjo 12, 13 ir 17 d. 17 val., adresu A. Mickevičiaus g. 37.
 3. Registruotis Erasmus+ atrankai čia.
  Registracija vyksta nuo rugsėjo 1 – 23 d.
 4. Pateikti sesijų rezultatų suvestinę anglų kalba (prisegama prie registracijos anketos internete). Magistrantams ir doktorantams – paskutinės baigtos studijų pakopos diplomo priedėlį ir dabartinės studijų pakopos sesijų rezultatus.

Pateikti užsienio kalbos testo rezultatų pažymėjimą.

Pateikti motyvacinį laišką (parašytą ta užsienio kalba, kuria planuojate studijuoti).

Atrankos reikalavimus kandidatams galite rasti dokumentų skiltyje (Dvišalių mainų tvarkos aprašas).

 1. Sudalyvauti Erasmus+ atrankoje savo fakultete. Studento dalyvavimas privalomas.
  Atrankos fakultetuose vyks rugsėjo 24 – spalio 1 d.

Atrankų fakultetuose tvarkaraštis čia.

Mainų studijos pagal dvišales sutartis

KTU Judumo stipendijų programa

Studentai gali išvykti 1–2 semestrų mainų studijoms arba vasaros/žiemos programoms į užsienį pagal KTU ir universitetų partnerių pasirašytas dvišales bendradarbiavimo ir studentų mainų sutartis.

Universitetai partneriai KTU studentams netaiko savo studijų mokesčio (išskyrus vasaros mokyklas). Kelionės ir pragyvenimo išlaidas studijų užsienyje metu turi finansuoti patys studentai, tačiau jie turi galimybę laimėti KTU judumo stipendiją.

Studentai, norintys išvykti mainų studijoms, turi registruotis sistemoje.

Finansinė parama

Finansinę paramą sudaro:

1) lėšos pragyvenimo išlaidoms:
Išvykstantiems studentams – 650 EUR/mėnesiui;

2) lėšos kelionės išlaidoms – pagal 6 atstumų kategorijas:

Kelionės atstumas Suma
Nuo 100 iki 499 km: 180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km: 275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km: 360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km: 530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km: 820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau: 1100 EUR vienam dalyviui

Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Reikalavimai kandidatams

 • Puikūs akademiniai rezultatai
 • Geros kalbos, kuria vyks studijos, žinios (B2 arba aukštesnis lygis)
 • Studijų plano užsienio aukštojo mokslo institucijoje atitikimas studijų programai KTU (derinama fakultete)
 • Stipri motyvacija studijuoti pasirinktoje užsienio aukštojo mokslo institucijoje
 • Tarptautinės ar visuomeninės veiklos patirtis
 • Gebėjimas savarankiškai spręsti iškilusias problemas

 

NB. Bakalauro studijų studentai gali teikti paraiškas, jei yra sėkmingai baigę pirmuosius studijų metus.

Dokumentai atrankai

 • Motyvacinis laiškas (anglų k.)
 • Paraiška atrankai ir studijų planas, suderintas su fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriumi
 • Akademinė pažyma, užsakoma fakultetų info centruose (anglų k.)
 • Užsienio kalbos, kuria žadama studijuoti, žinių lygį patvirtinantis dokumentas.

Dokumentai prisegami pre registracijos anketos internete outgoing.ktu.ktu

Po atrankos

Prieš išvykstant

Grįžus

Akademinio mobilumo ir tinklų skyrius

K. Donelaičio g. 73-105
LT-44249 Kaunas

tel. 8 (37) 300 035

Koordinatoriai fakultetuose

Fakultetų tarptautinių ryšių koordinatoriai konsultuoja studentus dalinių studijų organizavimo ir dokumentų pildymo klausimais, organizuoja atrankas, atlieka dalinių studijų rezultatų įskaitymą.

Cheminės technologijos fakultetas Dovilė Sinkevičiūtė
international.ctf@ktu.lt
Radvilėnų pl. 19, 247 kab.
Ekonomikos ir verslo fakultetas Ieva Likadzijauskė
international.evf@ktu.lt
Gedimino g. 50, 325 kab.
Elektros ir elektronikos fakultetas Alma Dervinienė
international.eef@ktu.lt
Studentų g. 48, 213 kab.
Informatikos fakultetas Gintarė Lukoševičiūtė
gintare.lukoseviciute@ktu.lt
Studentų g. 50, 410 kab.
Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas Aurelija Bučinskienė
international.mgmf@ktu.lt
Studentų g. 50, 216 kab.
Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas Kristina Lukšaitė
international.midf@ktu.lt
Studentų g. 56, 136 kab.
Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas Brigita Stanikūnienė
international.ptvf@ktu.lt
Nemuno g. 33, 220 kab., Panevėžys
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas Živilė Kemeklienė
international.shmmf@ktu.lt
Mickevičiaus g. 37, 102 kab.
Statybos ir architektūros fakultetas Laura Jankauskaite-Jurevičienė
international.saf@ktu.lt
Studentų g. 48, 408 kab.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku