E. Jaselskės daktaro disertacijos “Polimerinių dozimetrinių gelių formavimas ir funkcionalizavimas naudojant fotonų ir elektronų spinduliuotę” gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija:  Evelina Jaselskė, Kauno technologijos universitetas

Mokslo sritis, kryptis: technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008

Mokslinė vadovė: prof. dr. Diana Adlienė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Medžiagų inžinerijos mokslo krypties disertacijos gynimo taryba:
prof. habil. dr. Arvaidas Galdikas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008) – pirmininkas
dr. Viktoras Grigaliūnas (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)
dr. Gunta Kizane (Latvijos universitetas, Cheminės fizikos institutas, gamtos mokslai, chemija, N003)
prof. dr. Saulius Mickevičius (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, fizika, N002)
prof. dr. Jolita Ostrauskaitė (Kauno technologijos universitetas, technologijos mokslai, medžiagų inžinerija, T008)

Daktaro disertacijos gynimas vyko nuotoliniu būdu.

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Disertacijoje pademonstruoti modifikuoti normoksiniai hidrogeliai (nPAG ir VIPAR) yra pakankamai jautrūs užregistruoti didelės energijos jonizuojančiosios spinduliuotės sukeltus optinių savybių pokyčius polimerinėje gelio struktūroje mažuose (≤1cm3) taikiniuose. Didžiausias nustatytas dozimetrinis jautris mažų dozių (iki 10 Gy) intervale buvo 0,081 Gy-1s-1 nPAGF ir 0,121 Gy-1s-1 VIPARnd (60Co apšvitos šaltinis). VIPARnd pasižymėjo pakankamu jautrumu (0,035 Gy-1s-1) ir didelių (10-40 Gy) dozių, intervale. Taip pat buvo sukurtos tvarių polimerinių gelių struktūros ir pirmą kartą pasiūlytas tūrinio 3D spausdinimo naudojant jonizuojančiąją  spinduliuotę metodas.
Vykdant bandomąjį projektą suformuota individualizuotos dozimetrijos metodo naudojant polimerinius gelius koncepcija, kuri buvo išbandyta vykdant onkologinių pacientų gydymą taikant brachiterapiją bei gama peilio radiochirurgiją.

16 gruodžio d. 14:00

Kauno technologijos universitetas (online)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!