Karjera

Tikime, kad sėkmės pagrindas – kompetentinga, efektyviai dirbanti ir nuolat tobulėjanti komanda. Kviečiame prisijungti prie mūsų!

Kodėl KTU

Esame viena dinamiškiausių Lietuvos aukštųjų mokyklų, kuri gyvuoja daugiau kaip 90 metų ir lyderiauja įvairiose mokslo bei studijų srityse. Pasitelkdami mokslą ir inovacijas, glaudžiai bendradarbiaujame su Lietuvos bei užsienio verslo atstovais. Universitete dirba daugiau nei 2300 įvairių sričių profesionalų, kurie ne tik dėsto studentams ar atlieka mokslinius tyrimus, bet ir vysto karjerą bei padeda siekti organizacinių tikslų administravimo, rinkodaros, pardavimų, projektų vystymo, IT, infrastruktūros aptarnavimo ir kitose srityse. Tikime, kad šių laikų universitetas yra atviras idėjoms, kupinas pasirinkimų ir galimybių, kuriantis erdvę mąstyti ir tobulėti. Nuolat skatiname darbuotojus mokytis ir kelti kvalifikaciją ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Tikime, kad sėkmės pagrindas – kompetentinga ir efektyviai dirbanti komanda.

 

HRS4R

KTU dalyvauja Žmogiškųjų išteklių strategijos tyrėjams rengimo procese (HRS4R); šis įrankis padeda darbdaviams ir finansuotojams įgyvendinti Europos Mokslo darbuotojų chartijos ir Mokslininkų priėmimo į darbą elgesio kodekso (ECRCC) principus savo institucijose. Procesas inicijuotas siekiant Europos Komisijos „HR Excellence in Research“ ženklo ir patvirtina įsipareigojimą puoselėti geras mokslo darbuotojų darbo sąlygas ir tobulėjimą mokslo institucijose.

2018 m. balandžio mėn. KTU pateikė deklaraciją, kuria įsipareigoja laikytis Europos Komisijos ECRCC rekomendacijų, taip inicijuodama HRS4R  procesą. Vėliau KTU atliko HRS4R trūkumų analizę ir parengė HRS4R veiksmų planą. Tuo pat metu KTU užpildė „Skaidrios, atviros ir nuopelnais pagrįstos įdarbinimo tvarkos“ įgyvendinimo KTU kontrolinį sąrašą. Dokumentus galite rasti čia (nuorodoje pateikiama informacija yra anglų kalba).

Gavusi galutinį pateikto dokumento įvertinimą iš Europos Komisijos, KTU toliau dalyvaus HRS4R procese (nuorodoje pateikiama informacija yra anglų kalba).

Skelbimai

 

Veiklų sritys

Asistentas-> Lektorius ->Docentas->Profesorius

 • Dėstytojų praktikų darbo galimybė (galimybė verslo atstovams prisidėti prie studijų proceso);
 • Paskaitų, seminarų vedimas;
 • Naujų didaktikos metodų diegimas į studijų procesą;
 • Diskusijų ir savarankiško studentų mąstymo skatinimas;
 • Mokslinių tyrimų vykdymas ir jų pritaikymas pramonės ir kitose srityse;
 • Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose ir kt.;
 • Dalyvavimas stažuotėse Lietuvoje ir užsienio universitetuose bei įmonėse;
 • Monografijų, mokslinių straipsnių, vadovėlių, mokomųjų knygų ir metodinės medžiagos studentams rengimas;
 • Dalyvavimas ekspertinėje veikloje.

Jaunesnysis mokslo darbuotojas ->Mokslo darbuotojas->Vyresnysis mokslo darbuotojas->Vyriausiasis mokslo darbuotojas

 • Fundamentinių ir (arba) taikomųjų mokslinių tyrimų vykdymas (mokslo tiriamasis darbas, koncepcijų, teorijų ir metodikų kūrimas, siekiant jas pritaikyti pramonės ir kitose srityse);
 • Dalyvavimas tarptautiniuose mokslininkų tinkluose, įgyvendinant bendrus projektus;
 • Bendradarbiavimas su verslo ir socialiniais partneriais, sprendžiant jiems ir visuomenei aktualias problemas;
 • Mokslo rezultatų skelbimas monografijose, mokslo studijose, moksliniuose straipsniuose;
 • Mokslo rezultatų sklaida ir keitimasis patirtimi konferencijose ir seminaruose, taip pat žiniasklaidoje;
 • Dalyvavimas stažuotėse Lietuvos ir užsienio universitetuose bei įmonėse;
 • Dalyvavimas ekspertinėje-konsultacinėje veikloje, studijų procese;
 • Jaunųjų tyrėjų ugdymas.
 • Gaunamos – siunčiamos korespondencijos valdymas;
 • Teises aktų valdymas;
 • Vidaus dokumentų valdymas;
 • Dokumentų valdymo sistemos administravimas;
 • Oficialių dokumentų ir tekstų redagavimas;
 • Anglų kalbos vertimai / redagavimas;
 • Pašto siuntų administravimas;
 • Archyvo administravimas ir pažymų rengimas archyvinių dokumentų pagrindu.
 • Metinio konsoliduoto biudžeto planavimo ir stebėsenos proceso valdymas;
 • Finansinės veiklos analizė;
 • Projektų finansų valdymas;
 • Buhalterinės apskaitos proceso valdymas;
 • Skolų valdymas.
 • IT infrastruktūros vystymas ir plėtra;
 • Informacinių išteklių valdymas ir priežiūra;
 • Informacinių sistemų priežiūra, palaikymas ir vystymas;
 • Tinklo saugos užtikrinimas ir reagavimas į kompiuterinius saugos incidentus;
 • Informacinių sistemų ir vietinių tinklų valdymas;
 • Magistralinių tinklų valdymas;
 • Internetinių paslaugų paketo valdymas.
 • Universiteto meno kolektyvų veiklos koordinavimas;
 • Sporto paslaugų teikimas;
 • Laisvalaikio sporto ir sveikatingumo populiarinimas.
 • Mokslo ir inovacijų veiklos strateginis planavimas, analizavimas bei valdymas;
 • MTEP žinių ir technologijų perdavimas;
 • Intelektinės nuosavybės valdymas ir apsauga;
 • Verslumo ugdymas universitete ir technologijomis grįsto verslo kūrimas;
 • Investicijų pritraukimas ir valdymas;
 • Tarptautinės doktorantūros mokyklos veiklos valdymas ir vystymas;
 • Mokslo ir inovacijų projektų valdymas.
 • Universiteto projektų valdymo metodologijos diegimas ir tobulinimas;
 • Projektinių paraiškų rengimas ir konsultavimas;
 • Plėtros projektų valdymas.
 • Rinkodaros priemonių ir jų dizaino kūrimas;
 • Rinkodaros veiksmų planavimas ir įgyvendinimas;
 • Studijų programų rinkodaros ir pardavimų koordinavimas;
 • Santykių su stojančiaisiais ir jiems įtaką darančiais palaikymas;
 • Universiteto paslaugų verslui paketo administravimas;
 • Renginių organizavimas.
 • Universiteto išorinės komunikacijos, reputacijos ir viešųjų ryšių valdymas;
 • Santykių su žiniasklaida palaikymas;
 • Universiteto naujienų lietuvių ir anglų kalba rengimas;
 • Socialinių tinklų (ST) turinio kūrimas ir koordinavimas;
 • Bendradarbiavimo su alumnais vystymas, alumnų asociacijos koordinavimas.
 • Universiteto strategijos rengimo proceso koordinavimas ir stebėsena;
 • Metinių veiklos planų rengimo koordinavimas ir įgyvendinimo stebėsena;
 • Universiteto duomenų ir rodiklių valdymas;
 • Veiklos procesų identifikavimas ir tobulinimas.
 • Studentų karjeros galimybių kūrimas ir užtikrinimas, karjeros kompetencijų ugdymas „WANTed“ programa;
 • Darbo rinkos ir karjeros galimybių stebėsena;
 • Mentorystės programos „GUIDed“ organizavimas ir įgyvendinimas;
 • Talentų ugdymo programos „GIFTed“ organizavimas ir įgyvendinimas;
 • Informacijos sklaida studentams;
 • Finansinės ir nefinansinės paramos studentams teikimo administravimas ir koordinavimas;
 • Studentų visuomeninės veiklos koordinavimas.
 • Studijų proceso organizavimas ir administravimas;
 • Studijų procesų tobulinimas;
 • Akademinės informacinės sistemos valdymas ir vystymas;
 • Studijų kokybės valdymas bei užtikrinimas;
 • Studijų programų portfelio priežiūra ir valdymas;
 • Dėstytojų didaktinės kompetencijos užtikrinimas;
 • Neformalaus švietimo vystymas.
 • Užsienio studentų pritraukimas ir priėmimas;
 • Užsienio studentų aptarnavimas, pagalba;
 • Studijų užsienio kalbomis portfelio formavimas;
 • Akademinio mobilumo programų koordinavimas;
 • Bendradarbiavimo sutarčių su užsienio partneriais administravimas;
 • Tarptautiškumo kultūros diegimas, mokymai.
 • Sutarčių proceso valdymas;
 • Universiteto atstovavimas išorėje teisiniu aspektu;
 • Korupcijos prevencijos užtikrinimas.
 • Turto valdymas;
 • Statinių administravimas;
 • Inžinerinių sistemų eksploatacija;
 • Statybos darbų ir projektavimo valdymas;
 • Bendrabučių grupės veiklos ir studentų apgyvendinimo organizavimas;
 • Poilsio bazių paslaugų paketo valdymas.
 • Darbuotojų atranka;
 • Organizacinės struktūros ir pareigybių formavimas;
 • Darbuotojų ugdymas;
 • Metinis darbuotojų veiklos planavimas ir vertinimas;
 • Karjeros valdymas;
 • Atlygio valdymas;
 • Personalo duomenų administravimas;
 • Akademinių darbuotojų atestacijos ir konkursų organizavimas.
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku