Mokslininkams

Informacija mokslininkams

Doktorantūros komiteto nariais gali būti mokslininkai, dirbantys (užimantys pareigas konkurso tvarka) doktorantūros teisę įgijusiose institucijose, ir užsienio mokslininkai, dalyvaujantys pagal bendros doktorantūros veiklos sutartis su užsienio mokslo ir studijų institucijomis. Ne mažiau kaip pusė doktorantūros komiteto narių ir jo pirmininkas turi atitikti ne žemesnius nei Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų apraše, patvirtintame  Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai) nustatytus minimalius kvalifikacinius reikalavimus asmenims, siekiantiems užimti vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas. Likusieji Komiteto nariai turi atitikti ne žemesnius nei yra nustatyti minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, siekiantiems užimti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas.

Doktorantų vadovais ir konsultantais gali būti mokslininkai, kurie per paskutinius penkerius metus turi paskelbę ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį “Clarivate Analytics Web of Science” (toliau – „CA WoS“) (humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų srities) ir / arba „Scopus“ (humanitarinių ir socialinių mokslų srities) duomenų bazėse, arba bent 1 mokslo straipsnį tarptautiniame mokslo leidinyje, turinčiame cituojamumo rodiklį „CA WoS“ (humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų srities) ir / arba „Scopus“ (humanitarinių ir socialinių mokslų srities) duomenų bazėse ir mokslo monografiją.

Gynimo tarybos nariais gali būti mokslininkai, kurie per paskutinius penkerius metus yra paskelbę ne mažiau kaip penkis mokslo darbus: tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ar knygų skyriai; mokslo straipsniai žurnaluose, turinčiuose cituojamumo rodiklį „Clarivate Analytics Web of Science“ („CA WoS“) (humanitarinių, socialinių, fizinių ir technologijos mokslų srities) ir / arba „Scopus“ (humanitarinių ir socialinių mokslų srities) duomenų bazėse.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku