Mokslo grupė - Išmaniosios automatinio valdymo sistemos ir robotika

Moksliniai tyrimai dedikuoti siekiant sukurti žmogui asistuojančią robotizuotą sistemą, galinčią autonomiškai justi 3D erdvę bei atpažinti žmogaus gestus (komandas) naudojant steroviziją ir skaitinio intelekto algoritmus.Tokios sistemos yra skirtos asistuoti žmonėms pačiu natūraliausiu būdu – interpretuojant gestais ar balsu duodamas komandas.Roboto 3D skanavimo sistema skirta justi supančiai erdvei ir leisti judėti neatsitrenkiant į esančius objektus. Taip pat vykdomi tyrimai susiję su akių judesių stebėsena.

 

MTEPI veiklos prioritetai Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Informacinės ir ryšių technologijos
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Dirbtinis intelektas ir robotika
 

Tyrėjai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos