Mokslo grupė - Nepusiausvyrųjų heterogeninių procesų tyrimai

Grupės vizija

Nepusiausvirųjų heterogeninių procesų kietųjų kūnų paviršiuose matematinio modeliavimo kompetencijos centro formavimas plėtojant mokslinius tyrimus tarptautiniame lygyje.

Atliekami tyrimai

  • Biomedžiagų korozinių ir mechaninių savybių modifikavimo švitinant atominėmis dalelėmis procesų kinetikos ir dinamikos tyrimai;
  • Masės pernešimo procesų nanostruktūrizuotuose milteliniuose katalizatoriuose tyrimai;
  • Plonų dangų augimo ant kietųjų kūnų paviršių struktūros bei tekstūros kitimo kinetikos ir dinamikos tyrimai;
  • Masės pernešimo procesų kietųjų elektrolitų vandenilio kuro elementuose tyrimai;
  • Paviršinių dvimačių struktūrų formavimo modeliavimas plazminio ir joninio ėsdinimo metodais.

 

MTEPI veiklos prioritetai Pramonės transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Tyrimų kryptys
Funkcinės medžiagos ir technologijos
Tvari energetika
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos