Mokslo grupė - Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centras

Grupės misija - burti ir auginti tyrėjų kompetencijas netiesinių sistemų srityje, akcentuojant tarptautinio lygmens tyrimų lygį, bei naujų talentų pritraukimą.

Grupės vizija - auganti tyrėjų komanda, vykdanti tarptautiniu mastu ambicingus mokslinius tyrimus netiesinių sistemų srityje. Grupėje konsoliduojami moksliniai tyrimai šiose kryptyse:

  1. Netiesinių, sudėtingų ir chaotinių sistemų tyrimai ir taikymai.
  2. Netiesinių matematinių modelių kūrimas ir taikymas biomedicinoje.
  3. Netiesinių diferencialinių lygčių solitoniniai sprendiniai ir jų taikymai.
  4. Matematinių algoritmų kūrimas ir taikymas inžinerijoje, įskaitant netiesinius gilaus mokymo algoritmus ankstyvąjai defektų diagnostikai.

 

MTEPI veiklos prioritetai Skaitmeninė transformacija
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Energetika ir tvari aplinka
Informacinės ir ryšių technologijos
Sveikatos technologijos ir biotechnologijos
Tyrimų kryptys
Biomedicininė inžinerija ir medicinos technologijos
Diagnostikos technologijos
Dirbtinis intelektas ir robotika
Informacinės ir ryšių technologijos
Taikomoji matematika
Tvari energetika
 

Tyrėjai

 

Doktorantai

 

Projektai

 

Teikiamos paslaugos