Mokslo grupė - Skaitmenizavimas

Grupės misija – prisidėti prie darnaus verslo ir visuomenės vystymo tiriant skaitmenizacijos keliamus iššūkius ir galimybes.

Pritoritetinės grupės tyrimų kryptys

Organizacijų skaitmenizavimo iššūkiai  ir galimybės:

  • Skaitmeninių inovacijų lemiami nauji verslo modeliai;
  • Skaitmenizavimo poveikis verslo valdymo ir apskaitos sistemoms;
  • Sprendimų priėmimo procesų kaita skaitmenizuojant veiklos procesus;
  • Žiediniai verslo modeliai ir žiediškumo strategijos.

Skaitmenizavimo procesų sukeliami iššūkai ir galimybės visuomenėje:

  • Skaitmenizacijos plėtros sąlygoti vartotojų elgsenos pokyčiai;
  • Skaitmenizacijos tendencijų poveikis darbo vietoms;
  • Lyderystės kaita skaitmenizacijos procesų kontekste.

Skaitmenizacijos procesų sukeliami iššūkiai ir galimybės regionams ir sektoriams:

  • Skaitmenizacija ir jos poveikis socio-ekonominės regionų struktūroms;
  • Pramonės procesų skaitmeninimas ir technologinis atnaujinimas;
  • Socio-technologinės inovacijos globalių tiekimo grandinių efektyvumui, lankstumui ir tvarumui.
Prioritetinės MTEPI kryptys Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida
Lietuvos sumanios specializacijos kryptys ir prioritetai
Įtrauki ir kūrybinga visuomenė (proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai)
Transportas, logistika, informacinės ir ryšių technologijos (sumanios transporto sistemos ir informacinės ir ryšių technologijos; tarptautinių transporto koridorių valdymo ir transporto rūšių integracijos technologijos / modeliai; pažangus elektroninis turinys, technologijos jam kurti ir informacinė sąveika; informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūros, debesų kompiuterijos sprendimai ir paslaugos)
 

Tyrėjai

 

Mokslo projektai

 

Teikiamos paslaugos

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku