Mokslo projektai

 

Tarptautiniai projektai

EUROSTARS programos projektai

EUREKA programos projektai

EUREKA / ITEA2 klasterio projektai

 • CA15104, 5G ir aukštesnės kartos integraciniai radijo ryšio tinklai, 2016–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, dr. S. Japertas
 • CA15107, Daugiafunkcinės, anglies nanodarinių turinčios, kompozitų sistemos, 2016–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. L. Marcinauskas
 • CA15109, Europos bendradarbiavimas duomenų mokslo tinklo statistikai, 2016–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir urbanistikos katedra, dr. I. Matijošaitienė
 • CA15114, Antimikrobinių dangų, apsaugančių pažeidimus nuo infekcijų, inovacijos, 2016–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. R. Milašius
 • CA15115, Išteklių išgavimas iš europinės antroposferos, 2016–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. G. Denafas
 • CA15120, Daugiaskalės sistemos medicinai (OpenMultiMed), 2017–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. T. Iešmantas
 • CA15122, Senyvo amžiaus žmonių socialinės atskirties sumažinimas: bendradarbiavimas tarp mokslo ir politikos, 2016–2019, Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, dr. R. Maskeliūnas
 • CA15125, Triukšmą mažinančių medžiagų ir konstrukcijų kūrimas, 2016–2020, Architektūros ir statybos institutas, dr. K. Miškinis
 • CA15127, Atsparios elektroninių ryšių paslaugos, saugančios vartotojų taikomąsias programas nuo sutrikimų nelaimės metu (RECODIS), 2016–2020, Elektros ir elektronikos fakultetas, Telekomunikacijų katedra, dr. R. Brūzgienė
 • CA15128, Molekulinė spintronika, 2016–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Lygaitis
 • CA15129, Apšvitos sąlygotų neužkrečiamųjų ligų diagnostika, monitoringas ir prevencija, 2016–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. D. Adlienė
 • CA15130, Studijų užsienyje tyrimas: Europos perspektyva (SAREP), 2016–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. S. Juzelėnienė
 • CA15140, Gamtos įkvėpto optimizavimo taikomumo pagerinimas sujungiant teoriją ir praktiką, 2016–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, habil. dr. M. Ragulskis
 • CA15202, Savaiminis sustiprėjimas – kaip prevencinis betono konstrukcijų remontas, 2016–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. A. Augonis
 • CA15208, Normavimas – neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai: tarptautinė daugiaaspektė problema, 2016–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. R. Čiutienė
 • CA15212, Piliečių mokslinė veikla kūrybiškumui, moksliniam raštingumui ir inovacijoms Europoje skatinti, 2016–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. E. Butkevičienė
 • CA15216, Europos bioadhezijos įvertinimo tinklas: fundamentalios žinios pažangioms technologijoms skatinti (ENBA), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. V. Jankauskaitė
 • CA15225, Trupmeninės eilės sistemos: analizė, sintezė ir svarba ateities projektavime, 2016–2020, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. D. Andriukaitis
 • CA16101, Multimodalių vaizdų įrankiai įkalčių rinkimui, 2017–2021, Informatikos fakultetas, Multimedijos inžinerijos katedra, dr. R. Maskeliūnas
 • CA16105, Europos tinklas – kalbų mokymasis ir bendruomeniniai ištekliai, 2017–2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. R. Kasperavičienė
 • CA16107, Mokslo žinių apie Xanthomonadaceae integravimas į integruotą augalų ligų valdymą Europoje, 2018–2021, Maisto institutas, dr. J. Šalomskienė
 • CA16110Žmogui patogeninių mikroorganizmų kotrolė augalų produkcijos sistemose, 2017–2021, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. P. P. Danilovas
 • CA16113, CliniMARK: „geroji biomarkerio praktika“ padidinti kliniškai patvirtintų biomarkerių skaičių, 2017–2021, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. T. Ruzgas
 • CA16114, Naujas požiūris į tvarumą, remiantis regeneracine ekonomika, 2017–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. Ž. Stasiškienė
 • CA16121, Nuo dalinimosi iki rūpinimosi: bendradarbiavimo ekonomikos socio-technologiniai aspektai, 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras, dr. J. Banytė
 • CA16122, Biomedžiagos ir šiuolaikiniai fiziniai metodai regeneruojančiai kardiologijai ir neurologijai, 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Medžiagų inžinerijos katedra, dr. E. Adomavičiūtė
 • CA16205, Europos tinklas, skirtas su virškinamojo trakto absorbcija susijusių procesų supratimui, 2017–2021, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. D. Leskauskaitė
 • CA16206, Socialinių įmonių tyrėjų naujos kartos įgalinimas, 2017–2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. E. Butkevičienė
 • CA16222, Autonominio ir susieto transporto didesnė įtaka ir scenarijų vertinimas, 2017–2021, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Transporto inžinerijos katedra, dr. L. Raslavičius
 • CA16229, Europos aplinkosauginio pilietiškumo tinklas, 2017–2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. A. Telešienė
 • CA16232, Europos energetinis skurdas: darbotvarkės sudarymas ir naujausių žinių diegimas, 2017–2021,
 • Architektūros ir statybos institutas, dr. R. Norvaišienė
 • ES1403, Nauji iššūkiai ir galimybės pakartotinai naudojant nuotekas, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Rutkaitė
 • ES1407, Europinis tinklas inovatyvaus retųjų žemės metalų ir kitų kritinių metalų atgavimo iš elektros ir elektronikos atliekų strategijoms, 2015–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. G. Denafas
 • FA1403, Nuo žmogaus savitumų priklausančios atsako į augalinės kilmės maisto bioaktyvių junginių suvartojimą variacijos ir jas apsprendžiantys veiksniai (POSITIVe), FA1403, 2014−2018, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. V. Kitrytė
 • FP1306, Lignoceliuliozinės biomasės šalutinių srautų panaudojimas tvariai chemikalų, medžiagų ir degalų gamybai naudojant mažo poveikio aplinkai technologijos, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, habil. dr. G. Juodeikienė
 • FP1405, Aktyvios ir išmaniosios pakuotės pluoštų pagrindu – inovacijos ir įdiegimas į rinką, 2015–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. R. Rutkaitė
 • FP1407, Medienos modifikavimo supratimas taikant integruotą mokslo poveikio aplinkai požiūrį (ModWoodLife), 2017–2019, Statybos ir architektūtos fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. D. Vaičiukynienė
 • IC1402, Vykdymo atestavimas stebint (ARVI), 2014–2018, Informatikos fakultetas, Programų inžinerijos katedra, habil. dr. R. Šeinauskas
 • IS1410, Vaikų skaitmeninis raštingumas ir įvairių modalumų veiklos, 2015–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedra, dr. V. Liubinienė
 • MP1307, Patvarūs naujos kartos saulės elementai: organinių saulės elementų degradacijos mechanizmų išaiškinimas remiantis papildomais charakterizavimo metodais, 2014–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. J.V. Gražulevičius
 • MP1308, Oksidų sluoksniai elektronikai (TO-BE), 2014–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. L. Marcinauskas
 • MP1407, Elektrocheminio apdirbimo metodologijos bei apsauga nuo korozijos įrenginių ir sistemų miniatiūrizacijai, 2015–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. M. Andrulevičius
 • TD1405, Europos tinklas jungtinių sveikatos technologijų bendram vertinimui, 2015–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Taikomosios matematikos katedra, dr. R. Alzbutas
 • TD1406, Naujovės išmanaus kultūros paveldo pastatų valdyme, 2014–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Pastatų energinių sistemų katedra, dr. A. Jurelionis
 • TD1409, Matematika industrijoje (MI-NET), 2017–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, dr. A. Kabašinskas
 • TU1403, Fasadų funkcinės sistemos, 2014–2018, Architektūros ir statybos institutas, dr. R. Bliūdžius
 • TU1404, Naujos kartos standartai taikomi nustatyti cementinių medžiagų ir struktūrų eksploatacijos trukmę, 2014–2018, Architektūros ir statybos institutas, E. Smetonaitė
 • TU1405, Europinis sekliosios geoterminės energijos taikymo pastatuose ir infrastruktūroje tinklas (GABI), 2016–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Pastatų energinių sistemų katedra, dr. A. Jurelionis

LIFE programos projektai

 • LIFE14 ENV/LV/000174, Pavojingų medžiagų pakeitimas ir išteklių efektyvumo didinimas, siekiant sumažinti emisijas į aplinką Baltijos jūros regione (Fit for REACH), 2015–2020, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Kruopienė

Teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos INTERREG EUROPE projektai

 • PGI01568, Naujas regioninių ir vietos valdžios institucijų vaidmuo energijos vartotojų elgsenos pokyčiuose įgyvendinant mažo anglies dioksido kiekio technologijas (LOCARBO), 2016–2020Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Dvarionienė
 • PGI02049, Elektrinės transporto priemonės miestų atsinaujinančios energijos sistemose (EV ENERGY), 2016–2021, Aplinkos inžinerijos institutas, dr. J. Dvarionienė

Medžiagų mokslo ir inovacijų M-ERA.NET programos projektai

 • project4297, Aukštos kokybės hibridiniai kompozitai su gamtinės kilmės trumpais pluoštais injekciniam liejimui (HyBiCo), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. P. P. Danilovas
 • project4199, Polimerinių kompozicinių medžiagų armuotų ištisiniu pluoštu gamyba sluoksniais aukštos kokybės struktūroms (3D-CFRP), 2017–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. M. Rimašauskas

Europos kosmoso agentūros Europos bendradarbiaujančių valstybių programos (PECS) projektas

 • Grafeno ir silicio Šotkio kontakto plazmoniniai infraraudonosios spinduliuotės jutikliai (PLASMOGRAF), 2017–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Š. Meškinis

Latvijos – Lietuvos – Taivano bendradarbiavimo programos projektai

 • Aukšta tripletinės būsenos energija pasižyminčių medžiagų mėlyniems organiniams šviesos diodams sintezė ir tyrimai (BLUEOLEDS), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. J. V. Gražulevičius
 • 2D nanostruktūros su metalų nanodalelėmis biojutikliams (2D Nano), 2018–2020, Medžiagų mokslo institutas, dr. S. Tamulevičius

Lietuvos – Prancūzijos integruotos veiklos programos “Žiliberas” projektai

 • Tvarkūs metalų oksidų nanovamzdelių masyvai dujų jutikliams (Gaz-Sens), 2017–2018, Medžiagų mokslo institutas, dr. T. Tamulevičius

Lietuvos – Ukrainos bendradarbiavimo programos projektai

 • Vakarų Ukrainos ir Lietuvos etnografinės tekstilės ornamentika: universalūs ir unikalūs parametrai (ORNETEX), 2018–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. E. Kumpikaitė

Lietuvos – Baltarusijos bendradarbiavimo programos projektai

 • Greitai kietėjančių didelio stiprumo sulfoaliumoferitinių cementų sintezės ir hidratacijos metu vykstančių fazinių virsmų tyrimas (SAFEC), 2017–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. R. Šiaučiūnas

Atviros partnerystės mokslo projektai

 • Efektyviems šviesą emituojantiems diodams skirtų naujų organinių puslaidininkių sintezė, charakterizavimas ir panaudojimas prietaisuose (SEMILED), 2016–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. S. Grigalevičius
 

Nacionaliniai projektai

Nacionalinės mokslo programos „Gerovės visuomenė“ projektai

Nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas“ projektai

 • 3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (REGEN), 2015–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Plastiko ir odos gaminių tyrimų centras, dr. Virginija Jankauskaitė
 • Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui (iGeronTech), 2016–2018, Informatikos fakultetas, Realaus laiko kompiuterių sistemų centras, dr. Egidijus Kazanavičius
 • Oro taršos poveikiai plaučiuose: stebėsenos rodikliai ir reguliavimas fitocheminėmis medžiagomis (Air pollution and lung health), 2016–2018,Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Dainius Martuzevičius

Nacionalinės mokslo programos „Link ateities technologijų“ projektai

 • Metaloorganinių perovskitų fotodetektoriai (MOPED), 2016–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Marytė Daškevičienė
 • Optinis bioplastikų 3D mikro- ir nanoformavimas (OPTIBIOFORM), 2017–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Jolita Ostrauskaitė

Nacionalinės mokslo programos „Modernybė Lietuvoje“ projektai

 • Lietuvos miestų modernizacijos 1960-1990 m. ir jos pasekmių Lietuvos urbanistikai kaip erdviniam-socialiniam fenomenui kompleksiškas tyrimas (Miesto DNR), 2017–2019, Statybos ir architektūros fakultetas, Architektūros ir urbanistikos katedra, dr. Kęstutis Zaleckis

Mokslininkų grupių projektai

 • Tarptautinio užkrato rizika: grėsmės ir pasekmės Vidurio ir Rytų Europos šalims (TUR), 2015–2018, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Finansų katedra, dr. Vilma Deltuvaitė
 • Saviorganizacija grįsto valdymo įgalinimas šiuolaikinėse inovacijų ekosistemose: „vėluojančios“ ekonomikos kontekstas (SELFORG), 2015–2018, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Strateginio valdymo katedra, dr. Giedrius Jucevičius
 • Paveldas kaip konfliktas: modernistinės ir po-modernistinės paveldosaugos sampratų skirtis Lietuvoje (Paveldas kaip konfliktas), 2015–2018, Architektūros ir statybos institutas, dr. Vaidas Petrulis
 • Biopolimerai bioaktyvių medžiagų pernašai (BIOPERNEŠA), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Ramunė Rutkaitė
 • Bioskaidūs polimeriniai kompozitai iš organinių gamybos atliekų (Polikomp), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Jolita Ostrauskaitė
 • Nauji kalbos signalo analizės metodai Parkinsono ligai identifikuoti (Parkinson), 2015–2018, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros energetikos sistemų katedra, habil. dr. Antanas Verikas
 • Algebriniai laiko eilučių tyrimo metodai ir algoritmai (ALETMA), 2015–2018, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Matematinio modeliavimo katedra, habil. dr. Minvydas Ragulskis
 • Naujo tipo mikrorezonatoriaus mikroelektromechaninėms sistemoms kūrimas ir tyrimas (Microresonator), 2015–2018, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra, dr. Giedrius Janušas
 • Naujos straublio tipo robotų klasės sukūrimas, teorija ir tyrimai (SmartTrunk), 2015–2018, Mechatronikos institutas, habil. dr. Ramutis Bansevičius
 • Inovacinės neinvazinės žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos stebėsenos technologijos klinikiniai tyrimai (SKAR2), 2015–2018, Sveikatos telematikos mokslo institutas, dr. Vytautas Petkus
 • Kraujagyslių rekanalizacijos ir funkcinės reparacijos ultragarso sistemų generuojamais kavitaciniais srautais eksperimentinis-klinikinis tyrimas (IntraMed), 2015–2018, Mechatronikos institutas, habil. dr. Algimantas Bubulis
 • Triogerio bazės fragmentą molekulės centre turinčių dažiklių, skirtų efektyvių saulės elementų konstravimui, sintezė (SAULĖ), 2015–2018, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Tadas Malinauskas
 • Daiktų interneto poveikis verslo modeliams (INMODE), 2017–2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Marketingo katedra, dr. Rimantas Gatautis
 • Pažangiąja oksidacija paremtos kompleksinės oro valymo technologijos sukūrimas ir testavimas realiomis sąlygomis (OxiPurTec), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Edvinas Krugly
 • Depresinio sutrikimo ankstyvos kompiuterinės diagnostikos metodo sukūrimas, vertinant emocinį atsaką į skirtingo skonio maisto savybes (EMOPSYCHOSCREEN), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, habil. dr. Gražina Juodeikienė
 • Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos efektyviems fosforescuojantiems organiniams šviestukams (E-MATERIALS), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, habil. dr. Saulius Grigalevičius
 • Plazmoniniai nanokompozitiniai savaime įsisotinančios sugerties veidrodžiai skaiduliniams lazeriams (NASAM), 2017–2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Šarūnas Meškinis
 • 3D fantomo individualizuotai dozimetrijai spindulinėje terapijoje kūrimas (FANTOMAS), 2017–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, dr. Lars Johan Sören Mattsson, dr. Diana Adlienė
 • Trimačio spausdinimo būdu gaminami lankstieji elektroaktyvūs keitikliai minkštosios mechatronikos sistemoms (FLEXYMECH-3DP), 2017–2020, Mechatronikos institutas, dr. Rolanas Daukševičius
 • Eksperimentinė raketa: kūrimas ir tyrimas (Raketa), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Transporto inžinerijos katedra, habil. dr. Algimantas Fedaravičius
 • Metalo lydinių kristalinės gardelės įtempių ir atomų difuzijos anizotropija azotinimo metu (metaldif), 2017–2020, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, Fizikos katedra, habil. dr. Arvaidas Galdikas
 • Efektyvių organinių puslaidininkių, skirtų kietos būsenos saulės elementams, vienpakopė sintezė (Fotomolekulės), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Organinės chemijos katedra, dr. Vytautas Getautis
 • Nauji nekontaktiniai ultragarsiniai matavimo metodai, skirti lakštinių kompozitinių struktūrų savybių tyrimams (ULTRAMAT), 2017–2020, Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, habil. dr. Rymantas Jonas Kažys
 • Inovatyvių funkcinių nano/mikro elementų biomedicininiams mikrohidraulikos įrenginiams kūrimas ir tyrimas (MicroFluidicBio), 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Mechanikos inžinerijos katedra, habil. dr. Arvydas Palevičius
 • Spektrofotometrijos ir ultragarso duomenų kompleksinės analizės metodas automatinei ankstyvajai piktybinių odos navikų diagnostikai atlikti (SkinImageFusion), 2017–2020, Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutas, dr. Renaldas Raišutis
 • Aplinką tausojantis Ca/Si kompozicinių medžiagų gavimo būdas (AKASIM), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Silikatų technologijos katedra, dr. Raimundas Šiaučiūnas
 • Kambario temperatūroje fosforescuojančios organinės medžiagos sensoriams (HEROS), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Aušra Tomkevičienė
 • Mėsos produktų saugos ir kokybės pagerinimas panaudojant sveikatai naudingas funkcines medžiagas išskirtas iš uogų išspaudų (Berry4Meat), 2017–2020, Cheminės technologijos fakultetas, Maisto mokslo ir technologijos katedra, dr. Petras Rimantas Venskutonis
 • Didelio jautrio rezonansinių ultragarsinių globalinio šiltnamio efekto dujų jutiklių sukūrimas ir tyrimas (GasCMUT), 2017–2019, Panevėžio technologijų ir verslo fakultetas, Technologijų katedra, dr. Darius Viržonis
 • Baltų šviesos diodų kūrimas, naudojant multi-eksipleksinius emiterius (OWEX), 2017–2019, Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra, dr. Dmytro Volyniuk
 • Poinsultinės būklės pacientų prieširdžių aritmijų ilgalaikės netrukdančios stebėsenos metodai (AFterSTROKE), 2017–2019, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Vaidotas Marozas
 • Ultragarsinis radijodažninis galvos smegenų audinio savybių vertinimo metodas ankstyvai neurodegeneracijai diagnozuoti, 2017–2020, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Andrius Sakalauskas
 • Akies mikrocirkuliacijos pokyčių, reikšmingų diagnozuojant ir gydant žmogaus organizmo kritines būkles, nustatymas ir parametrizavimas (MAPEYE), 2017–2019, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Martynas Patašius
 • Išmanieji ortopediniai įtvarai senyvo amžiaus žmonių aktyvumui skatinti (ORTOSMART), 2017–2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Gamybos inžinerijos katedra, dr. Daiva Mikučionienė
 • Socialinis klimato kaitos suvokimas: Lietuvos atvejis tarptautinėje Europos lyginamojoje perspektyvoje (KliKS), 2017–2020, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Audronė Telešienė
 • Pramonės įmonių taupumo ir judrumo gebėjimų vystymo trajektorijos ir jas lemiantys veiksniai Pramonės 4.0 tendencijų kontekste (DIGFACTORY), 2017–2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Mantas Vilkas
 • Migracinės kultūros tyrimas Nepriklausomoje Lietuvoje: 1990–2018 m. (MIGRACULT), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Vilmantė Kumpikaitė-Valiūnienė
 • Prieštaravimai ir įtampos organizacijose pereinant į darnumą (DARLINK), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Vadybos katedra, dr. Jurgis Staniškis, dr. Eglė Staniškienė
 • Neformali politika Lietuvoje (INFORM), 2017–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Ainius Lašas
 • Vartotojo moralinio identiteto įtaka įsitraukimui į tvarų vartojimą asmeniniame gyvenime ir darbinėje aplinkoje (VIMIR), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Marketingo katedra, dr. Laura Šalčiuvienė, dr. Jūratė Banytė
 • Tarptautinė socialinio tyrimo programa: socialiniai tinklai, socialinė gerovė ir religija, ISSP LT‐STR (ISSP LT‐STR), 2017–2019, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, Viešosios politikos ir administravimo institutas, dr. Eglė Butkevičienė
 • Šeimos verslo vadovo dinaminių gebėjimų poveikis įmonės novatoriškos veiklos rezultatams (FamBusDMC), 2017–2020, Ekonomikos ir verslo fakultetas, Strateginio valdymo katedra, dr. Asta Pundzienė
 • Pramoninių atliekų panaudojimas šarmu aktyvuoto betono gavimui (AKBET), 2017–2020, Statybos ir architektūros fakultetas, Statybinių medžiagų katedra, dr. Danutė Vaičiukynienė

Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektai

Projektai krašto apsaugos poreikiams

Technologinės plėtros projektai

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonė „Smartlnvest LT+“

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto “Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas” priemonė Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“

 • Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo kompetencijų centro (I.MAMC) įkūrimas, Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0001, 2015–2019, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, dr. Živilė Rutkūnienė

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonė Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“

 • Išmanaus transporto eismo kontrolės ir monitoringo technologijos MTEP, Nr. J05-LVPA-K-01-0078, 2017–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. Darius Andriukaitis
 • Išmaniųjų lanksčių autonominių robotų sistemų tyrimas ir jų prototipų sukūrimas (Robotizacija), Nr. J05-LVPA-K-01-0212, 2017–2018, Elektros ir elektronikos fakultetas, Elektros inžinerijos katedra, dr. Vytautas Deksnys
 • Savaime apsimokanti, intelektuali vaizdo atpažinimo, statistikos surinkimo, analizės ir grafinio atvaizdavimo sistema, Nr. J05-LVPA-K-01-0244, 2017–2019, Elektros ir elektronikos fakultetas, Automatikos katedra, dr. Arūnas Lipnickas
 • Biokuro panaudojimo veiksmingumo didinimo bei taršos mažinimo technologijų tyrimas ir kūrimas, Nr. J05-LVPA-K-01-0161, 2017–2020, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Šilumos ir atomo energetikos katedra, dr. Gintautas Miliauskas
 • Išmaniųjų debesų kompiuterijos aplikacijų technologija (SCAF), Nr. J05-LVPA-K-01-0260, 2017-2018, Informatikos fakultetas, Informacinių sistemų projektavimo technologijų centras, dr. Rimantas Butleris
 • UAB “Verdigo” investicijos į MTEP, Nr. J05-LVPA-K-01-0152, 2017-2019, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultetas, Funkcinių medžiagų centras, dr. Virginija Jankauskaitė
 • UAB “Tavira” investicijos į MTEP ir infrastruktūrą, Nr. J05-LVPA-K-01-0171, 2017-2020,  Cheminės technologijos fakultetas, Aplinkosaugos technologijos katedra, dr. Dalia Jankūnaitė

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”

 • Ūkininkavimo sistemų poveikio žemės ūkio veiklos rezultatams kompleksinis vertinimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0103, 2017-2019, Ekonomikos ir verslo fakultetas, dr. Gražina Startienė, dr. Anastasija Novikova
 • Stikliški mėlynieji spinduoliai efektyviems nelegiruotiems organiniams šviestukams, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0105, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Juozas Vidas Gražulevičius, dr. Audrius Bučinskas
 • Organinių puslaidininkių savybių tyrimas ir modeliavimas kvantinės chemijos metodais, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0106, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Vytautas Getautis, dr. Viktorija Mimaitė
 • Funkcionaliųjų komponentų iš daržovių ir vaisių šalutinių perdirbimo produktų išskyrimas taikant inovatyvius biorafinavimo metodus, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0121, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Petras Rimantas Venskutonis, dr. Ramunė Bobinaitė
 • Bendrosios paskirties skaičiavimų GPGPU algoritmai temperatūros veikiamo dinaminio irimo analizei diskrečiųjų elementų metodu, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0131, 2017-2019, Informatikos fakultetas, dr. Rimantas Barauskas, dr. Ruslan Pacevič
 • Plazmos įtakos skirtingų kuro mišinių degimo proceso efektyvumui ir stabilumui tyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0168, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Dainius Martuzevičius, dr. Rolandas Paulauskas
 • Biopolimerais pagrįstos sumanios medžiagos gliukozės jutimo reikmėms, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0180, 2017-2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Sigitas Tamulevičius, dr. Sourbh
 • UV srities plazmoninių aliuminio nanodarinių sintezė ir jų elektrooptinių savybių tyrimai ultrasparčios spektroskopijos metodais, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0185, 2017-2019, Medžiagų mokslo institutas, dr. Šarūnas Meškinis, dr. Domantas Peckus
 • Majenito sintezė ir panaudojimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0188, 2017-2019, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Kęstutis Baltakys, dr. Anatolijus Eisinas

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veikla „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“

 • Polifunkcinių „užsigydančių“ kompozitų naujos kartos liečiamiesiems ekranams kūrimas ir tyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0074, 2018-2021, Medžiagų mokslo institutas, dr. Algirdas Lazauskas
 • Bipolinių organinių puslaidininkių, pasižyminčių aukštomis liuminescencijos kvantinėmis išeigomis kietoje būsenoje, sintezė, tyrimai, taikymai, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0140, 2018-2021, Cheminės technologijos fakultetas, habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius
 • Antimikrobinių titano oksido plonų sluoksnių paviršių savybių prognozavimo modelio kūrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0162, 2018-2021, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, dr. Žilvinas Rinkevičius, dr. Giedrius Laukaitis
 • Neekonominių veiksnių reikšmė Lietuvos gyventojų emigracijai, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0170, 2018-2021, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas, dr. Thomas Andrew Bryer
 • Grafeno ir susijusių 2D nanomedžiagų heterosandūros ir supergardelės fotovoltaikai (3D FOTOGRAF), Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0183, 2018-2021, Medžiagų mokslo institutas, dr. Šarūnas Meškinis
 • Nuotolinės pacientų priežiūros paslaugų dinaminių gebėjimų ir radikaliųjų inovacijų sveikatos priežiūros ekosistemoje palyginamasis empirinis tyrimas, Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0193, 2018-2021, Ekonomikos ir verslo fakultetas, dr. David John Teece, dr. Asta Pundzienė

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veikla „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“

 • Vertikalieji organiniai šviečiantys tranzistoriai sudaryti iš spinduolių pasižyminčių termiškai aktyvuota uždelstąja fluorescencija, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0015, 2017-2021, Cheminės technologijos fakultetas, habil. dr. Juozas Vidas Gražulevičius
 • Naujų funkcinių medžiagų sukūrimas biorafinuojant uogų išspaudas ir jų pritaikymas maisto saugai ir sveikumui pagerinti (BERRY4FOOD), Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0017, 2017-2021, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Petras Rimantas Venkutonis
 • Personalizuotos dėvimos technologijos gyvybei pavojingoms sveikatos būsenoms įvertinti lėtine inkstų liga sergantiems pacientams – KidneyLife, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0030, 2018-2021, Biomedicininės inžinerijos institutas, dr. Vaidotas Marozas
 • Masės pernašos ir katalizės procesų tyrimai suformuotuose vienos kameros kietojo oksido vandenilio kuro elementuose, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0071, 2017-2021, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetas, habil. dr. Arvaidas Galdikas
 • Biotechnologinių procesų adaptyvaus valdymo algoritmų ir sistemų kūrimas ir tyrimai, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0082, 2017-2021, Elektros ir elektronikos fakultetas, dr. Vytautas Galvanauskas
 • Inovatyvus pažangios terapijos konstruktas sąnarinės kremzlės regeneracijai (ICAR), Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0078, 2017-2021, Cheminės technologijos fakultetas, dr. Dainius Martuzevičius
 • Aukštos skyros daugelio laisvumo laipsnių pjezoelektrinės sistemos precizinėms technologijoms, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0010, 2017-2021, Mechatronikos institutas, dr. Vytautas Jūrėnas
 

Instituciniai projektai

Bendri Kauno technologijos universiteto ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų grupių projektai

Kauno technologijos universiteto tarpsritiniai / tarpkryptiniai mokslo projektai

Prioritetinė mokslo kryptis „Diagnostinės ir matavimo technologijos“

Prioritetinė mokslo kryptis „Išmanios aplinkos ir informacinės technologijos“

 • Hologramos difrakcinio vaizdo projekcijų algoritmo sukūrimas bei realizavimas išmaniesiems įtaisams (HoloApp), 2017, dr. Tomas Tamulevičius, Medžiagų mokslo institutas

Prioritetinė mokslo kryptis „Naujos medžiagos aukštosioms technologijoms“

 • Organinių spinduolių funkcinių sluoksnių struktūros įtaka termiškai aktyvuojamos uždelstos fluorescencijos efektyvumui (X-rayTADF), 2017, dr. Dmytro Volyniuk, Cheminės technologijos fakultetas
 • Organinės bipolinės medžiagos lankstiems elektrochrominiams prietaisams (BALTIC), 2017, dr. Dalius Gudeika, Cheminės technologijos fakultetas

Prioritetinė mokslo kryptis „Technologijos darniam vystymuisi ir energetika“

 • Inovatyvūs mikrobiniai kuro elementai tvariai bioelektros gamybai (MicrobElas), 2017, dr. Kristina Kantminienė, Cheminės technologijos fakultetas
 • Kombinuoto poveikio efektyvi technologija daržovių ir vaisių greitam sterilizavimui atlikti (Kombister), 2017, dr. Darius Černauskas, Maisto institutas

Prioritetinė mokslo kryptis „Tvarus augimas ir darni sociokultūrinė raida“

 • Atvirųjų inovacijų modeliai medicinos inžinerijos sektoriaus transformacijai: MTEPI ir vartotojų bendruomenių sąveikų įgalinimas sveikatos iššūkių sprendimui (AIM MED), 2017, dr. Monika Petraitė, Ekonomikos ir verslo fakultetas