Kokybiškas studijų startas: KTU pirmakursiams – lankstūs ir žinias įtvirtinantys nuotoliniai mokymai

Svarbiausios | 2018-12-10

Nuo šių mokslo metų Kauno technologijos universiteto (KTU) pirmakursiams suteikta galimybė sustiprinti žinias dalyvaujant nuotoliniuose mokymuose, kurių tikslas – sutvirtinti iš mokyklos atsineštus žinių pagrindus. Tai dar viena moderni priemonė iš plataus mokymo(si) veiklų spektro, kurį KTU taiko siekdamas užtikrinti sklandžią pirmakursių adaptaciją.

„Labai patogu taip mokytis, galiu tai daryti tada, kai turiu laiko. Be to, suprantamai pateikta medžiaga, lengva orientuotis ir mokytis savarankiškai“, – sako KTU pirmakursis Matas Veckas.

Šiemet į KTU Informatikos fakulteto Programų sistemas įstojęs M. Veckas yra vienas iš beveik 1500 KTU pirmakursių, kuriems suteikta galimybė dalyvauti nemokamuose nuotoliniuose mokymuose.

„Nuotolinės formos mokymai – tai parankus būdas pasiekti norimą rezultatą. Be to, tai itin priimtina jaunajai būsimų specialistų kartai, kuri  pamėgusi virtualią erdvę“, – teigia KTU studijų prorektorius Jonas Čeponis.

Pasak jo, nuotolinė mokymo forma – ne panacėja, tačiau tinkamai integruojant į studijų procesą galima tikėtis sėkmės.

Tokia priemonė pirmakursiams dar netaikyta

Pasak KTU studijų specialistų, Universitetas sudaro sąlygas studentams nemokamai, savanoriškai, asmeniniu tempu ir laiku, pasitelkiant technologijas dar labiau stiprinti savo pagrindų gebėjimus.

„Man tai gera galimybė pasikartoti ir įtvirtinti tai, ką mokiausi anksčiau“, – sako M. Veckas.

Nuo šių mokslo metų startavusią mokymų programą sudaro matematikos ir informacinių technologijų (IT), chemijos ir fizikos išlyginamųjų modulių rinkinys visiems KTU studentams.

Priklausomai nuo studijų programos ir poreikio, vieni moduliai pradėti rudens semestrą, kiti bus pavasarį. Taip pat sudaryta galimybė testuotis ir stiprinti anglų kalbos pagrindus. Šios kalbos žinių įtvirtinimui yra organizuojamos rytinės paskaitos.

„KTU laikosi nuostatos, kad visi įstoję studentai jau yra pasirengę studijuoti universitetinėse studijose, todėl testai ir mokymai yra parengti taip, kad būtų galima identifikuoti tik tas sritis, kuriose trūksta atitinkamų žinių“, – teigia KTU Studijų organizavimo departamento direktorė Kristina Ukvalbergienė.

Sprendimą dalyvauti išlyginamuosiuose mokymuose studentai priima atlikę atitinkamų dalykų žinių patikrinimo testus ir įsivertinę gautus rezultatus. Diagnostinio testo įvertinimai parodo, kurioms temoms reikėtų skirti dėmesio.

Pasak K. Ukvalbergienės, laikyti testus ir papildomai mokytis nuotoliniu būdu rekomenduota visiems pirmakursiams, kurie iš atitinkamų valstybinių brandos egzaminų gavo mažiau nei 86 balus.

„Esant norui, tiek testuotis, tiek mokytis gali visi KTU pirmakursiai, kurių studijų programose yra aktualūs nurodyti studijų pagrindai. Studentas, atlikęs testą, mato, kuriose tematikose jam reikia papildomų žinių ir taip pasirinkti nuotolinius mokymus“, – paaiškina K. Ukvalbergienė.

Pavyzdžiui, jeigu pirmakursis nusprendžia papildomai pasimokyti matematikos, virtualioje aplinkoje jis gali išbandyti KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) ekspertų komandos parengtą nuotolinį kursą.

Šiame kurse sukurti įrankiai, kuriuos pasitelkus galima sustiprinti žinias apie matematiką, tikimybių teoriją ir statistiką, duomenų analizę, taikomosios statistikos metodus bei programines priemones. Temos pasirinkimas priklauso nuo studijuojamos studijų programos. Elektroninėje mokymosi aplinkoje patalpintame kurse studentas randa praktinius bandomuosius testus, formulynus, žinių patikrinimo užduotis, video paskaitas.

K. Ukvalbergienė akcentuoja, jog KTU siekia ugdyti absolventus su T-formos kompetencijomis: ypatingai stipriomis pasirinktos disciplinos kompetencijomis, aktualiomis bendrosiomis kompetencijomis ir raštingumu – matematiniu, informacinių komunikacinių technologijų, moksliniu ir kalbiniu.

„Siekiant ugdyti tokio profilio absolventą, labai svarbus kokybiškas studijų startas“, – pabrėžia K. Ukvalbergienė.

Mokymai stiprina startines pozicijas

„Tokiu nuotolinės formos mokymosi būdu siekiame stiprinti studentų gebėjimus mokytis savarankiškai. Šis gebėjimas užtikrina mokymosi visą gyvenimą koncepcijos prasmę ir sudaro prielaidas sėkmingam absolvento prisitaikymui prie šiuolaikinės darbo rinkos bei visuomenės pokyčių“, – teigia  KTU Studijų kokybės ir plėtros departamento direktorė Jurgita Vizgirdaitė.

Jei studentas, savarankiškai mokydamasis papildomą kursą susiduria su sunkumais, jam suteikiama pagalba. Studijų pagrindų žinioms sustiprinti pasitelkiama nuo seno labai efektyviai universitete vykdoma mentorystės programa: studentams skiriamos papildomos konsultacijos, ieškoma tutorių, sesijos metu organizuojamos papildomas paskaitos su konkrečios disciplinos dėstytojais.

Parengtų mokymų iniciatoriai skatina, kad į nuotolinius išlyginamuosius mokymus ypač atkreiptų dėmesį tie pirmakursiai, kurie nerimauja, ar pavyks įveikti pirmąjį semestrą ir net slapčia pagalvoja apie blogiausią scenarijų – sprendimą stabdyti studijas.

„Norime nuraminti panašiai besijaučiančius studentus ir paskatinti juos aktyviai išnaudoti nuotolinio mokymo(-si) kursų galimybes. Savo bendramokslius gali paraginti ir patys studentai arba jų dėstytojai. Universitete taip pat sėkmingai veikia studentų studijų ankstyvojo įspėjimo sistema. Sistemingai analizuojame atsiskaitymų duomenis ir remiantis tuo darome reikalingus sprendimus“, – sako J. Vizgirdaitė.

Pasak jos, į nuotolinius mokymus kartu žvelgiama ir kaip į būdą, kuris užtikrintų studentams paramą ir galimai mažintų studentų „nubyrėjimo“ tikimybę.

Tai, kad stojantiesiems į Lietuvos universitetus valstybė bene kasmet kelia minimalų konkursinį balą ir šiemet pasiekta 3,6 balų riba – tik vienas žingsnis siekiant pritraukti geriau pasirengusius stojančiuosius.

„Mūsų universitetas stengiasi sudaryti sąlygas kokybiškam jaunų žmonių studijų startui. Bendruomenė sistemingai telkia pastangas ir ypatingą dėmesį skiria įstojusiųjų pasirengimui studijuoti. Siekiame užtikrinti kokybišką startines pozicijas ir sustiprinti iš mokyklos kurso atsineštus žinių pagrindus. Svarbu, kad norintiems ir galintiems studijuoti universitetinėse studijose būtų sudarytos sąlygos siekti universiteto kvalifikacijos“, – teigia J. Vizgirdaitė.

Pavasarį studentų savarankiško mokymosi arsenalą planuojama papildyti fizikos ir chemijos dalykų kursais. Tolimesnėje perspektyvoje KTU numatęs šių nuotolinių modulių testavimą gimnazijose, todėl galimybes išbandyti nuotolinio mokymo kursus turės ir Lietuvos moksleiviai.

J. Vizgirdaitė primena, kad išlyginamieji nuotoliniai mokymai – tik nedidelė, tačiau reikšminga KTU studijų atsinaujinimo proceso dalis.

Kauno technologijos universiteto bendruomenė jau anksčiau suplanavo ir palaipsniui įgyvendina KTU studijų atsinaujinimą skatinančius pokyčius. Studijuojant ugdomos tiek krypties, tiek verslumo ir bendrosios kompetencijos. Orientuojamasi į integruoto pobūdžio, lanksčias, į studentą orientuotas, aukštos kokybinės kartelės studijas. Universiteto studijų atsinaujinimo gairės parengtos remiantis pažangiausių užsienio universitetų patirtimi.

 

 

Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
udemy paid course free download
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku