Skelbiamas konkursas KTU rektoriaus pareigoms užimti

Svarbiausios | 2017-12-11

Kauno technologijos universiteto (KTU) taryba skelbia konkursą rektoriaus pareigoms užimti. Rektoriaus rinkimų tvarka buvo patvirtina Tarybos posėdyje gruodžio 6 dieną.

Rektorių 5 metų kadencijai viešo konkurso būdu renka ir skiria KTU taryba, sudaryta ir veikianti pagal Mokslo ir studijų įstatymo, Statuto ir kitų teisės aktų nuostatas. Rinkimus organizuoja iš Tarybos narių sudaryta darbo grupė.

„KTU – vienas stipriausių universitetų Lietuvoje, absolventų kompetencijomis ir atliekamais mokslo tyrimais bei inovacijomis tapęs žinomu ne tik regione, bet ir tarp užsienio investuotojų. Tikimės, kad konkursas sudomins tiek Lietuvos, tiek užsienio kandidatus ir neabejojame, kad KTU išsirinks stiprų, aiškią Universiteto raidos viziją turintį vadovą“, – sakė KTU tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas.

Viešame tarptautiniame konkurse KTU rektoriaus pareigoms užimti gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos asmenys, turintys mokslo laipsnį arba pripažinti menininkai, turintys pedagoginės ir vadybinės patirties. Tas pats asmuo rektoriumi gali būti renkamas ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės ir ne anksčiau kaip po 5 metų nuo paskutinės kadencijos pabaigos, jeigu paskutinė kadencija buvo iš eilės antra.

Konkursui reikalingus dokumentus kandidatai turi pateikti ne vėliau kaip iki 2018 m. kovo 30 d. 15.45 val.

Galutinis kandidatų į Rektoriaus pareigas sąrašas bus tvirtinimas Tarybos ir skelbiamas KTU tinklalapyje. Tarybos patvirtintų kandidatų į Rektoriaus pareigas susitikimui su Tarybos nariais ir Kauno technologijos universiteto bendruomene bus šaukiamas atviras Tarybos posėdis, apie kurį Universiteto bendruomenė ir kandidatai bus informuojami ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų.

2017 m. spalio 11 d. Tarybai patenkinus Petro Baršausko prašymą atleisti jį iš rektoriaus pareigų, laikinai einančia pareigas rektore buvo paskirta Jurgita Šiugždinienė, ėjusi studijų prorektorės pareigas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku