Augustas Baltrėnas

Kauno technologijos universiteto studentų atstovybės deleguotas narys