John Hillyard Milner

Džonas Hiljardas Milneris (Didžioji Britanija) – profesorius.

Garbės mecenato vardas suteiktas už šiuos nuopelnus Universitetui:

  • padėjo užmegzti ryšius su Vakarų Europos universitetais, organizuojant dėstytojų kvalifikacijos tobulinimą ir studentų studijas bei gerinant KTU mokymo bazę;
  • mokslininkas daug prisidėjo prie to, kad Lietuvos mokslininkams, dėstytojams bei studentams pavyktų įsilieti į Europos Sąjungos (ES) mokymo bei mokymosi programas;
  • ES „TEMPUS“ projekto, kurio dalyvis buvo Dž. H. Milneris, dėka, Universitete buvo įsteigtos signalų apdorojimo laboratorijos;
  • padedant profesoriui, keliolika KTU dėstytojų stažavosi Anglijos ir Danijos universitetuose;
  • Dž. H. Milneris padėjo įsigyti laboratorijoms ir įvairioms studijų programoms pagrindinę mokomąją literatūrą, surasti lietuviams partnerius bei organizavo vizitus į Didžiosios Britanijos mokyklas.