Dalyvavimas užsienyje vykstančioje konferencijoje EURAM 2019

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0124

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – vystyti mokslininko kompetencijas, tobulinant profesines žinias, ir plėtoti tinklaveiką, ieškant bendradarbiavimo galimybių su panašioje tematikoje dirbančiais tyrėjais.
Siekiant tikslo, numatoma dalyvauti EURAM 2019 konferencijoje ir pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus (pranešimas “„Sustainability in human resource management: organizational justice as moderator between employee performance management and work engagement“ (liet. Tvarumas organizacijos žmonių išteklių valdyme: organizacinis teisingumas kaip moderatorius sąsajoje tarp darbuotojų veiklos valdymo ir jų įsitraukimo į darbą). Kartu siekiama dalyvauti mokslinėse diskusijose, plėtoti tinklaveiką, ieškant bendradarbiavimo galimybių su panašioje tematikoje dirbančiais tyrėjais.

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Premium WordPress Themes Download
Download Premium WordPress Themes Free
udemy course download free

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Pristatyti vykdomų mokslinių tyrimų rezultatai EURAM 2019 kasmetinėje konferencijoje

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-24 - 2019-06-29

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Živilė Stankevičiūtė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku