Energetiškai efektyvių pastatų inovatyvių technologijų magistratūra Rusijos ir Armėnijos universitetuose (MARUEEB)

 

Projekto nr.: 561890-EPP-1-2015-l-IT-EPPKA2-CBHE-JP
Projekto tinklapis: http://marueeb.ru/home/

Projekto aprašymas:

Tikslai:
• Sukurti ir išplėtoti naują magistratūrą „Energetiškai efektyvių pastatų inovatyvių technologijų“ srityje 3 Rusijos ir 2 Armėnijos universitetams
• Stiprinti ryšius tarp suinteresuotųjų šalių įtraukiant jas tiek į mokymus, tiek į reikalavimų bei dokumentacijos rengimą naujos Žaliojo laipsnio kvalifikacijos pripažinimui.
• Siekti, kad studijų programų reforma atitiktų Bolonijos proceso elementus (skaidrumas, palyginamumas ir tarptautinis bei vietinis studijų programos pripažinimas)
• Fokusuotis į mokymo procesą naujais metodais, tokiais kaip tarpdiscipliniškumas ir interaktyvios paskaitų bei seminarų formos
• Organizuoti bendrus mokymus, mobilumą ir mokslinius tyrimus pritraukiant asocijuotus konsorciumo narius.


Projekto rezultatai:

Akademinių aplinkos apsaugos metodų derinimas atliekant EU-ARU analizę ir vadovaujantis gerąja praktika siekiant sukurti naują magistro studijų programą bei atitinkamus vadovėlius;
Dėstytojų gebėjimų stiprinimas, dviejų intensyvių mokymų sesijų ES metu ARU jaunesnysis mokymo personalas bus apmokytas;
Studijų programų reformos skatinimas ir ARU dėstytojų gebėjimų įgyvendinti reformą stiprinimas;
Kokybės kontrolė ir stebėsena sisteminių įrankių ir renginių pagalba;
Patobulintų švietimo elementų perdavimas ir projekto rezultatų naudojimas / diegimas;
Darnumas įgyvendinant MARUEEB modelį.
EU-ARU analizė. Naujos magistro studijų programos ir atitinkamos mokymo medžiagos sukūrimas
Dėstytojų gebėjimų stiprinimas. Dvi intensyvios mokymų sesijos.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2015-10-15 - 2018-10-14

Projekto koordinatorius: Genujos universitetas

Projekto partneriai: „Gheorghe Asachi" technikos universitetas, Tambovo valstybinis technikos universitetas, Valstybinis Voronežo architektūros ir civilinės inžinerijos universitetas, Amerikos Armėnijos universitetas, Kampanijos universitetas "Luigi Vanvitelli" (Antrasis Neapolio universitetas), Kauno technologijos universitetas, Inžinerinė Armėnijos akademija, Armėnijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, TICASS Konsorciumas, Įmonė „Atomstroykomplex", Statybos tyrimų centras (Rusija), Uralo federalinis universitetas, Petro Didžiojo Sankt Peterbugo politechnikos universitetas, Nacionalinis Armėnijos Politechnikos Universitetas, Įmonė „AE Consulting", Europos civilinės inžinerijos švietimo ir mokymo asociacija, Uralproektdubrava

Vadovas:
Eglė Staniškienė

Trukmė:
2015 - 2018

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras