I studijų pakopos programų kokybės ir tarptautiškumo didinimas KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete bei Alytaus kolegijos Vadybos fakultete

 

Projekto nr.: VP1–2.2–ŠMM–07–K–01–086

Projekto aprašymas:

Tikslas – didinti I studijų pakopos studijų kokybę bei tarptautiškumą KTU Ekonomikos ir vadybos fakultete ir Alytaus kolegijos Vadybos fakultete.

Projekto finansavimas:

Europos Sąjungos struktūriniai fondai


Projekto rezultatai:

Įsigyta 90 studijų programų atnaujinimui reikalingų metodines priemonių
Parengta ir atnaujinta 72 naujų modulių aprašų
Parengta ir atnaujinta  72naujų modulių metodinės priemonės
Parengtos studijų programos VADYBA 37 modulių metodinės priemonės anglų kalba
Atlikti 3 tarpiniai ir galutinis atnaujintų programų ekspertiniai vertinimai ir patvirtinta universiteto senate
Įsigytos 65 studijų programų atnaujinimui reikalingos metodinės priemonės
Parengti atnaujintų ir naujų modulių aprašai (44)
Parengta atnaujintų ir naujų modulių metodinės priemonės (46)
Parengta studijų programos MARKETINGO VADYBA modulių metodinės priemonės anglų kalba (44)
Atlikti 2 tarpiniai ir galutinis atnaujintos programos ekspertiniai vertinimai
Pravesti inovatyvių mokymo metodų diegimo mokymus dėstytojams ir atliktas bandomasis atnaujintų programų įgyvendinimas (60 dėstytojų, 220 )

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2010-04-01 - 2012-08-16

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Projekto partneriai: ALYTAUS KOLEGIJA, VŠĮ, KAUNO KRAŠTO PRAMONININKŲ IR DARBDAVIŲ ASOCIACIJA

Vadovas:
Gražina Startienė

Trukmė:
2010 - 2012

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas