Inovatyvūs būdai ir metodai darbui su iš emigracijos grįžusiais vaikais, siekiant maksimaliai padidinti jų socialinę įtrauktį ir mokymosi efektyvumą (MEDUS)

 

 

Projekto nr.: 2021-1-LT01-KA220-SCH-000024051
Projekto tinklapis: https://medus-project.eu

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – tobulinti mokytojų ir pagalbos mokytojų specialistų profesines kompetencijas siekiant sukurti palankią mokymosi, socialinę ir emocinę aplinką migrantų vaikams.
Projekto uždaviniai:
– Sukurti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams inovatyvią mokymo/si medžiagą ir mokymo priemones darbui su migrantų vaikais;
– Parengti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams mokymo/si priemones mokymosi skirtumų mažinimui bei socialinei-emocinei būklei stiprinti;
– Sutelkti mokyklų bendruomenių narius (vadovus, mokytojus, tėvus ir kitus mokinius) sėkmingai migrantų vaikų integracijai;
– Suteikti mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams gerosios patirties pavyzdžių, kaip dirbti su skirtingomis (mišriomis) mokinių grupėmis.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

– E. mokymo kursas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams „Įtraukiojo ugdymo būdas sėkmingai migrantų vaikų integracijai“;
– Priemonių rinkinys mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams „Vertikalios klasės modelis – inovatyvus metodas darbui su mišria mokinių klase“;
– Gyvoji laboratorija „Palaikančios bendruomenės kūrimas“;
– Praktinių pedagoginių patirčių rinkinys „Sėkmingos socialinės, emocinės ir kognityvinės integracijos keliai“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-12-01 - 2024-05-31

Projekto koordinatorius: Kauno rajono švietimo centras (PPT)

Projekto partneriai: KARMĖLAVOS BALIO BURAČO GIMNAZIJA, Kauno technologijos universitetas, RUSE UNIVERSITY "ANGEL KANCHEV"

Vadovas:
Gytis Cibulskis

Trukmė:
2021 - 2024

Padalinys:
E. mokymosi technologijų centras, Informacinių technologijų departamentas