Kompetencijos kėlimas tarptautinėje Amerikos marketingo asociacijos akademinėje konferencijoje

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-13-0073

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – kelti Dr. Beatos Šeinauskienės kvalifikaciją per praktinę mokslinę veiklą – dalyvavimą kasmetinėje akademinėje Amerikos marketingo asociacijos (AMA) vasaros konferencijoje, kurios metu bus vykdoma atliktų mokslinių tyrimų sklaida. Dalyvavimo konferencijoje tikslas – pristatyti mokslinių tyrimų rezultatus, dalyvauti mokslinėse diskusijoje, plėtoti mokslinę komunikaciją ir tinklaveiką, ieškant bendradarbiavimo galimybių su panašioje tematikoje dirbančiais tyrėjais.

Download WordPress Themes
Download WordPress Themes
Download WordPress Themes Free
Download Best WordPress Themes Free Download
free online course

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Planuojamas projekto rezultatas – pristatytas žodinis pranešimas “Materialism, Emotional intelligence and Coping Strategies” („Materializmas, Emocinis intelektas ir įveikos strategijos”).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-05-23 - 2019-08-13

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Beata Šeinauskienė

Trukmė:
2019 - 2019

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku