Lietuvos investicinis patrauklumas: nuo tradicinio iki alternatyvaus požiūrio

 

Projekto nr.: S-ST-23-69

Projekto aprašymas:

Dėl didėjančios globalizacijos, šalių ir regionų ekonominis bendradarbiavimas ir tuo pačiu konkurencija stipriai auga per tarptautinę prekybą ir investicijas. Tačiau paskutinis dešimtmetis (2008 – 2022 m.) pasižymi netik sparčiai besivystančia technologine pažanga, tačiau ir geopolitiniu nestabilumu, iš esmės keičiančiu investicinės aplinkos patrauklumo dedamąsias ir nusistovėjusius investuotojų elgsenos modelius. Verslas ir investicijos nuo geopolitikos, planetos, technologinių pokyčių pasislėpti negali, todėl šalys privalo suprasti savo investicinį patrauklumą globaliame kontekste, permąstyti jį ir stiprinti pagal kintančias tendencijas einamuoju laikotarpiu. Mokslininkai atkreipia dėmesį, kad tradicinių, investicinį patrauklumą nusakančių veiksnių plėtojimo nebepakanka, kadangi investuotojai didelę svarbą pradeda teikti ir kitiems, nestandartiniams, veiksniams, tokiems kaip įmonių įsijungimas į vertės grandines,tinklaveika, intelektinė nuosavybė, demografinės ir socialinės tendencijos ir kt. Dėl šios priežasties tyrimo metodikos originalumas yra tradicinės mokslinės literatūros analizės ir sisteminimo metodų papildymas ekspertinio vertinimo ir turinio analizės metodais, kas leis išskirti tradicinius ir alternatyviuosius (nestandartinius) investicijų pritraukimo veiksnius bei juos apjungti ekonometrinėje analizėje.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos


Projekto rezultatai:

Tyrimo metu bus išskiriami didžiausią įtaką Lietuvos investicijų pritraukimui darantys veiksniai ir teikiamos rekomendacijos, kaip stiprinti Lietuvos investicinį patrauklumą šiuolaikinių neapibrėžtumų sąlygomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Ineta Zykienė

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras