Minkštųjų įgūdžių įtraukimas į sTem akademines mokymo programas skirtas pereiti prie tvarios žaliosios ekonomikos

 

Projekto nr.: 2022-1-PL01- KA220-HED-000085725

Projekto aprašymas:

Projekto SOFTEN tikslas – šalinti ilgalaikes minkštųjų įgūdžių spragas, kurios pastebimos tarp universitetų absolventų įgijusių tiksliųjų mokslų specialybes ir pradedančių dirbti žaliojoje pramonėje. Ankstesni tyrimai atskleidė, kad siekiant tvaraus perėjimo prie žaliosios ekonomikos, tokie įgūdžiai yra labai svarbūs. Žaliosios ekonomikos įmonės praneša, kad jauni darbuotojai stokoja minkštųjų įgūdžių. SOFTEN siekia padėti Europos universitetams integruoti minkštuosius įgūdžius į tiksliųjų mokslų studijų programas, skatinant dėstytojus ir studentus sužinoti apie mikštuosius įgūdžius ir juos lavinti.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa


Projekto rezultatai:

SOFTEN tikisi, kad tiksliųjų mokslų dėstytojai ir studentai bus geriau informuoti apie minkštuosius įgūdžius. Be to, tikimasi paspartinti oficialų minkštųjų įgūdžių integravimą į universitetų mokymo programas tiksliųjų mokslų fakultetuose, o ilgainiui – ir kituose fakultetuose, ir taip paskatinti plačius visuomenės pokyčius, siekiant ekologiškesnio gyvenimo. mąstyseną. Galiausiai tikimasi, kad tai padės panaikinti dabartinį minkštųjų įgūdžių paklausos ir pasiūlos neatitikimą žaliosios ekonomikos darbo rinkoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-11-01 - 2025-10-31

Projekto koordinatorius: Wroclaw University of Environmental and Life Sciences

Projekto partneriai: Kauno technologijos universitetas, Milano technologijos universitetas, Turku taikomųjų mokslų universitetas LTD

Vadovas:
Paulina Budrytė

Trukmė:
2022 - 2025

Padalinys:
Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų akademinis centras, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas