Robotinio procesų automatizavimo technologijos dėka sugeneruotų naujų bemetalių spinduolių teorinių savybių patikra eksperimentiniais metodais

 

Projekto nr.: S-ST-23-75

Projekto aprašymas:

Modeliuojant naujas bemetalių spinduolių struktūras projekto metu planuojama į pagalbą pasitelkti nenutrūkstamu 24/7 režimu veikiančią RPA (Robotinis Procesų Automatizavimas) technologiją kuomet pagal pasirinktą molekulinės struktūros skeletą būtų sugeneruota aibė (5000-10000 vnt.) naujų donoras-akceptorius ar donoras-akceptorius-donoras organinių struktūrų. Kartu paskaičiuoti ir tiksliniai teoriniai parametrai, pavyzdžiui, sužadintų būvių singletinės ir tripletinės energijų skirtumas (?EST), kuris gali būti pasirinktas kaip vienas iš požymių ieškant trečios kartos bemetalių TADF spinduolių. Tyrėjas/studentas pirmame etape pagal pasirinktą sąlygą, t.y. deltaEST~0,01-0,20 eV, reguliariai atliktų sugeneruotos struktūrų aibės išfiltravimą identifikuojant potencialias struktūras, kurias kitame etape susintetintų, eksperimentiniais metodais ištirtų jų fotofizikines savybes bei palygintų jas su RPA technologijos dėka gautais teoriniais parametrais.

Projekto finansavimas:

LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojami studentų tyrimai ir praktikos

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2023-10-04 - 2024-04-30

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Audrius Bučinskas

Trukmė:
2023 - 2024

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Polimerų chemijos ir technologijos katedra