Žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės

 

Projekto nr.: P-REP-20-6
Projekto tinklapis: https://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1556/ziedines-ekonomikos-issukiai-ir-galimybes-lietuvoje/

Projekto aprašymas:

Lietuvos ekonomikos transformacija žiedinės ekonomikos link dar mažai išnagrinėta tematika Lietuvoje, sulaukianti ypatingo susidomėjimo tiek iš verslo, tiek iš politikų bei mokslininkų tarpo. Pastebėta, kad trūksta naujų ir sisteminių žinių apie tai, kas yra žiedinė ekonomika, kokias problemas ir kaip siekiama išspręsti, palyginti su linijine ekonomika. Kyla tokie aktualūs klausimai: kokia yra Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos strategija? ką reiškia žiedinė ekonomika Lietuvai ir verslo įmonei? kokia yra grynoji nauda aplinkosaugos ir ekonominiu požiūriu? Galiausiai, žiedinėje ekonomikoje yra labai svarbu lokalus kontekstas, padedantis suprasti, kaip Lietuvai siekti žiedinės ekonomikos tikslų. Būtent apie visa tai ir yra diskutuojama parengtoje mokslo studijoje „Žiedinės ekonomikos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje“. Ypatingas dėmesys šioje mokslo studijoje teikiama Lietuvos tekstilės ir aprangos sektoriaus žiediškumo didinimo problematikai.

Projekto metu surinktos naujausios unikalios mokslinės žinios viešintos skaitant 2 žodinius pranešimus Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodžio rengimo metu bei tiesiogiai dalinantis su LR Aplinkos ministerija, verslo asociacijomis ir įmonėms.

Projekto finansavimas:

Lietuvos mokslo taryba, Reikminių tyrimų projektai


Projekto rezultatai:

Mokslo studija “Žiedinės ekonomikos iššūkiai ir galimybės Lietuvoje”
https://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1556/ziedines-ekonomikos-issukiai-ir-galimybes-lietuvoje/

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-04-01 - 2021-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Jurgita Bruneckienė

Trukmė:
2020 - 2021

Padalinys:
Ekonomikos ir verslo fakultetas, Ekonomikos, verslo ir vadybos akademinis centras