ZnO/CdS sluoksnių formavimas ant FTO ir jų savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0003

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą. Projekto veikla – studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse veiklose laisvu nuo studijų metu. Šio projekto tikslas – sudominti, supažindinti studentę su moksliniu darbu, atliekant mokslinius tyrimus.

Išanalizavus naujausią literatūrą, savarankiškai nusodinti ZnO/CdS sluoksnius ant FTO bei atlikti gautų dangų paviršiaus ir vidinės struktūros tyrimus bei gautų tyrimų analizę, apskaičiuoti šių dangų draustinės juostos vertę bei išmatuoti gautų dangų paviršiaus laidumus. Projekto metu studentė įsisavins rentgeno spinduliuotės difrakcinės analizės, skenuojančios elektroninės spektroskopijos, ultravioletinės ir regimosios šviesos spektroskopijos, atominių jėgų spektroskopijos metodus.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto vykdymo metu bus gerokai padidinta tyrėjos kompetencija bei kvalifikacija, o rezultatai naudojami studijų procese bei rengiant magistro baigiamojo darbo tezes. Įvykdžius tyrimų programą ir įteikus parengtą publikaciją į mokslo konferenciją (ne mažiau 1), atsiras naujos galimybės plėsti tarptautinį bendradarbiavimą elektrai laidžių sluoksnių sudaryme ant įvairių matricų tematikoje, plėtoti mokslininkų ir studentų tarptautinį mobilumą, įsijungti į pasaulinių organizacijų veiklą, kurių be ES SF lėšų nebūtų galima pasiekti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Edita Paluckienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra