ZnO/CdSe sluoksnių ant FTO sudarymas ir jų savybių tyrimas

   

Projekto nr.: 09.3.3-LMT-K-712-25-0004

Projekto aprašymas:

Projekto tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą. Projekto veikla – studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse veiklose laisvu nuo studijų metu.
Projekto metu bus gilinami studento mokslinių tyrimų planavimo, atlikimo, ir gautų tyrimo rezultatų analizės įgūdžiai, vykdant ZnO/CdSe dangų sudarymo FTO paviršiuje tyrimus. Vykdydamas mokslinius tyrimus studentas įsisavins tokius tyrimo metodus kaip rentgeno spindulių difrakcinė analizė, skenuojanti elektroninė mikroskopija, ultravioletinės ir regimosios šviesos spektroskopija ir kt. Projekto vykdymo metu bus atliekami ne tik moksliniai tyrimai, bet taip pat bus tobulinami studento gebėjimai, gilinamos ir taikomos praktikoje jau turimos žinios, įgytos studijų metu, bei keliama studento kvalifikacija. Atlikti tyrimai bus pristatomi mokslinėje konferencijoje.

Projekto finansavimas:

ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.


Projekto rezultatai:

Projekto vykdymo metu studentas įgis jaunojo tyrėjo kompetencijų, kurias galės panaudoti studijų procese bei rengiant baigiamojo darbo tezes. Bus atliekami ne tik moksliniai tyrimai, bet taip pat bus tobulinami studento gebėjimai, gilinamos ir taikomos praktikoje jau turimos žinios bei keliama studento kvalifikacija atliktų tyrimų rezultatus publikuojant mokslinėje konferencijoje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 - 2022-03-31

Projekto koordinatorius: Kauno technologijos universitetas

Vadovas:
Neringa Petrašauskienė

Trukmė:
2021 - 2022

Padalinys:
Cheminės technologijos fakultetas, Fizikinės ir neorganinės chemijos katedra