M. Matulevičienės daktaro disertacijos „Organizacijos reputacijos įtaka suinteresuotųjų šalių pasitikėjimui organizacija“ gynimas

Disertacijos gynimas

Autorius, institucija: Miglė Matulevičienė, Kauno technologijos universitetas,

Mokslo sritis, kryptis: socialiniai mokslai, vadyba – 03S

Mokslinis vadovas: doc. dr. Jurgita Stravinskienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S).

Vadybos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimo taryba:

prof. dr. Asta Savanevičienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S) – pirmininkė,
prof. dr. Jūratė Banytė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
prof. dr. Elina Gaile Sarkane (Rygos technikos universitetas, Latvija, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
doc. dr. Žaneta Piligrimienė (Kauno technologijos universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S),
prof. dr. Sigitas Urbonavičius (Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, vadyba – 03S).

Su disertacija galima susipažinti Kauno technologijos universiteto bibliotekoje (K. Donelaičio g. 20, Kaunas).

Anotacija:

Visuotiniu ir vietiniu mastu nuolat kylančioms krizėms destabilizuojant suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą organizacijomis, šios turi ieškoti ilgalaikio pasitikėjimo mažėjimo problemos sprendimo. Vienas tokių būdų, – susikoncentravimas į organizacijos reputaciją, kaip į vertingą, tvarų organizacijos nematerialųjį turtą. Organizacijos reputacijos ir suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo organizacija analizė atskleidė, kad yra stokojama sisteminio  požiūrio, kaip vienos organizacijos reputacija veikia kelių suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą.  Disertaciniu tyrimu siekta teoriškai pagrįsti organizacijos reputacijos įtaką suinteresuotųjų šalių pasitikėjimui organizacija ir empiriškai nustatyti organizacijos reputacijos bei jos dimensijų įtaką pagrindinių suinteresuotųjų šalių skirtingo tipo pasitikėjimui organizacija. Disertacinis tyrimas, į kurį buvo įtrauktos ne pavienės, o keturios pagrindinės organizacijos suinteresuotosios šalys – vartotojai, darbuotojai, akcininkai ir tiekėjai, išplėtė iki šiol vyravusį supratimą apie vienos organizacijos reputacijos įtaką kelių suinteresuotųjų šalių pasitikėjimui organizacija bei atskleidė organizacijos reputacijos, kaip kompleksinio konstrukto, reikšmę bendrajame suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo organizacija vystymosi kontekste, konstatuojant, kad organizacijos reputacijos įtaka suinteresuotųjų šalių pasitikėjimui organizacija yra daugiadimensė, todėl, siekiant spręsti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimo organizacija mažėjimo problemą, yra svarbu kreipti dėmesį ne vien į organizacijos strateginiams sprendimams svarbias, o į visas pagrindines organizacijos veiklos sritis, siejamas su organizacijos reputacija.

balandžio 13 d. 11:00

Kauno technologijos universiteto Rektorato salė (K. Donelaičio g. 73 g., 402 a.)

Įtraukti į iCal
Pasiūlyk įvykį!
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku