Aukštasis mokslas ir darnus vystymasis – kaip vienas kitam gali padėti?

Svarbiausios | 2018-11-09

Jungtinių tautų organizacijos (JTO) duomenimis, šiuo metu pasaulyje mokyklos nelanko apie 265 milijonus vaikų, iš jų 22 proc. yra pradinio mokyklinio amžiaus. Daugybei vaikų vis dar trūksta elementarių skaitymo, matematinių įgūdžių. Kokybiško išsilavinimo įgijimas yra tvarios plėtros kūrimo pagrindas. Tai – vienas iš 17-os JTO suformuluotų darnaus vystymo tikslų, kuriuos planuojama pasiekti iki 2030 metų. Prie šių tikslų įgyvendinimo prisideda ir Lietuvos mokslininkai.

Prieš dvejus metus Kauno technologijos universiteto (KTU) Aplinkos inžinerijos instituto (APINI) prof. Jurgis Kazimieras Staniškis tapo JTO paskirtos nepriklausomų ekspertų komandos, kuri kas ketverius metus rengs JTO Pasaulinę darnaus vystymosi ataskaitą, nariu. Iš 15-os ekspertų, atstovaujančių 193 JTO valstybėms narėms, J. K. Staniškis yra ne tik vienintelis technologinių mokslų, bet ir Rytų Europos regiono atstovas.

JTO ekspertų komandą sudaro įvairių sričių mokslininkai, atliekantys mokslinius tyrimus darnaus vystymosi tematika. JTO telkia mokslo potencialą, kad būtų sekama Jungtinių Tautų suformuotų 17-ikos Darnaus vystymosi tikslų iki 2030 m. įgyvendinimo eiga.

Sprendžia globalias pasaulio problemas

JTO duomenimis, maždaug 1 iš 9 pasaulio gyventojų (816 mln.) gauna nepakankamai maisto. O maždaug trečdalis produktų, pagamintų žmonių maistui (1,3 milijardo tonų), kasmet yra išmetami ar prarandami.

Skurdo mažinimas, gera sveikata, darnūs miestai, kokybiškas išsilavinimas, tai – tik keletas iš daugybės klausimų, kuriuos sprendžia mokslininkai iš viso pasaulio. Pasak KTU profesoriaus, nors Lietuvoje daugelio didelio masto problemų dar nejaučiame, globali situacija verčia sunerimti, tad imtis veiksmų – labai svarbu.

„Mūsų uždavinys – per 3 metus pagrįsti situaciją, kuri šiuo metu vyrauja pasaulyje, atsižvelgiant į šias dedamąsias – ekonomika, aplinkosauga, socialiniai (nelygybė, skurdas) bei kultūriniai reikalai. Viskas, ko iš mūsų, mokslininkų, reikalauja yra idėjos“, – apie darbą JTO pasakoja J. K. Staniškis, kuris darbo grupėje yra atsakingas už ekonomiką, darnią gamybą ir vartojimą bei aukštąjį mokslą.

Universitetų vaidmuo – esminis

Pasak KTU profesoriaus, universitetai taip pat turėtų laikytis principų ir idėjų, kuriuos formuluoja JTO.

„Universitetai turi tarnauti visuomenei plačiąja prasme, visų pirma – miestui, visuomenei, tik paskui visiems kitiems. Jeigu universitetas nedaro įtakos regionui – jie neatlieka savo misijos“, – įsitikinęs J. K. Staniškis.  Anot jo, kiekvienas žmogus, mokesčių mokėtojas turėtų jausti aukštojo mokslo poveikį visuomenėje.

Tuo tarpu KTU Mokslo ir inovacijų prorektorius Leonas Balaševičius pažymi, kad šiuo metu „Times Higher Education“ rengia naująjį „Impact and Innovation“ reitingą, kurio tikslas – ištirti, kaip aukštojo mokslo sektorius prisideda prie Jungtinių Tautų iškeltų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.

Apklausos būdu iš 17 darnaus vystymosi tikslų buvo atrinkti 11, kurie yra aktualiausi ir labiausiai suderinami su aukštojo mokslo institucijų uždaviniais. Tai – gera sveikata ir gerovė, kokybiškas išsilavinimas, lyčių lygybė, deramas darbas ir ekonominis augimas, pramonė, inovacijos ir infrastruktūra, nelygybės mažinimas, darnūs miestai ir bendruomenės, atsakingas vartojimas ir gamyba, klimato kaitos poveikio mažinimas, taika ir teisingumas, stiprios institucijos, partnerystė įgyvendinant tikslus.

Tiesa, norėdamos dalyvauti šiame reitinge, aukštojo mokslo institucijos privalės pateikti informaciją, kaip prisideda įgyvendindamos ne mažiau kaip keturis iš šių tikslų.

KTU prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo prisideda iniciatyva „KTU Atsakingai“. Tai Universiteto bendruomenės iniciatyva, kuria siekiama darnaus vystymosi principus integruoti įvairiose KTU veiklose. Be abejo, vienas pagrindinių – kokybiškas išsilavinimas.

„Sprendžiant globalias problemas reikia pradėti nuo savęs, o universitetas daug ką gali padaryti. Žvelgiant plačiąja prasme, jis rengia ateities mokytojus, o tai – vienas pagrindinių dalykų darniam vystymuisi, kiekvienas jame turi sąmoningai dalyvauti“, – neabejoja J. K. Staniškis.

2019 metais JTO generalinėje asamblėjoje bus pristatyta ir aptarta darnaus vystymosi ataskaita ir pasiūlyta ja vadovautis. Ataskaitoje bus įvertina dabartinė situacija darnaus vystymosi atžvilgiu, pateikti pavyzdžiai ir pasiūlymai, kokiais būdais iki 2030 metų įgyvendinti 17 išsikeltų tikslų. Dokumentas bus išverstas į pagrindines pasaulio kalbas ir prieinamas visiems. Plačiau apie JTO darnaus vystymosi tikslus: www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals

Download Premium WordPress Themes Free
Download WordPress Themes
Premium WordPress Themes Download
Premium WordPress Themes Download
free download udemy course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku