Europos Komisijos pareigūnė Vanessa Debiais-Sainton: mane žavi jūsų originalumas ir ambicingi tikslai

ECIU | 2020-05-18

Europos inovatyvių universitetų konsorciumas (ECIU), kuriam priklauso ir KTU, diegia ECIU Universitetą – inovatyvų ir pilotinį Europos universiteto modelį ir remiasi iššūkiais grįstu mokymusi. „Galimybė kiekvienam studentui pasirinkti savo mokymosi kelią neabejotinai suteiks jam daugiau galių, padidins jo pasitikėjimą savimi ir savigarbą bei skatins būti aktyviais piliečiais“, – taip teigia Europos Komisijos pareigūnė Vanessa Debiais-Sainton. Ji tikina, kad iššūkiais grįstas požiūris turėtų tapti visų universitetų ateitimi, formuojančia pasaulį.

Pasak Kauno technologijos universiteto (KTU) rektoriaus Eugenijaus Valatkos, Europos Komisijos „Erasmus+“ Europos universitetų iniciatyva yra labai svarbi ir Europoje, ir už jos ribų – ji gali turėti reikšmingą poveikį pasauliniu mastu. Pakelbus pirmuosius kvietimus teikti paraiškas pagal šią programą, ECIU konsorciumo paraiška ECIU universiteto kūrimui buvo viena iš pirmųjų Europos Komisijos priimtų pasiūlymų.

„Didžiausių dabarties iššūkių, tokių kaip klimato krizė, perversmas technologijų srityje ar demokratijos problemos, valstybių sienos neriboja. Šie iššūkiai sudėtingi ir visiems bendri, mes negalime jų išspręsti atskirai, lyg gyventume vakuume. Šalių įvairovė, skirtinga patirtis ir holistinis požiūris yra esminė mūsų sėkmės dalis – mūsų bendros sėkmės“, – sako KTU rektorius E. Valatka. – „Turime dar glaudžiau dirbti kartu ir kitaip nei anksčiau. Europos universitetų iniciatyva yra galimybė radikaliai atnaujinti mūsų švietimo ir universitetų struktūrą ir užtikrinti, kad esame pasirengę ateičiai“.

Žemiau pateikiamame interviu už aukštojo mokslo politiką ir programą atsakinga Europos Komisijos Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinio direktorato skyriaus vadovė Vanessa Debiais-Sainton atsako į klausimus apie naująją Europos universitetų iniciatyvą.

– Kodėl, Jūsų nuomone, yra svarbi Europos universitetų iniciatyva?

– Europa ir pasaulis susiduria su aplinkos, technologiniais ir socialiniais pokyčiais bei sparčiai kintančia darbo rinka. Dėl to reikia sumaniai pertvarkyti mūsų aukštojo mokslo institucijas. Geri aukštojo mokslo rezultatai – pagrindinė priemonė užtikrinti sėkmingą Europos raidą. Mes žinome, kad norint priimti svarbius sprendimus reikia daug stipresnio tarpvalstybinio ir tarpdisciplininio bendradarbiavimo Europos lygiu. Šioje vietoje matomas didžiulis neišnaudotas potencialas. Būtent tai ir skatina „Europos universitetų iniciatyvą“. Pagal „Erasmus +“ programą kuriami Europos universitetai keičia žaidimo sąlygas. Jie vienija skirtingų Europos šalių kompetenciją, kuri egzistuoja įvairiose aukštojo mokslo institucijose. Kartu jie padidins savo patrauklumą ir konkurencingumą pasaulinėje arenoje ir sudarys sąlygas iki 2030 m. sukurti naują Europos švietimo erdvę.

– Kokios turėtų būti pagrindinės Europos universitetų savybės?

– Siekiant ilgalaikės, 10-20 metų vizijos, mes tikimės, kad Europos universitetai parengs bendrą švietimo ir, jei reikia, mokslinių tyrimų ir inovacijų strategiją. Įgyvendinus šią ilgalaikę strategiją, pasikeis dalyvaujančių aukštųjų mokslo institucijų struktūra, sistema ir tvarumas. Siekdami glaudesnio bendradarbiavimo, Europos universitetai sukurs tarpuniversitetinius miestelius, kurie skatins studentų mobilumą bei suteiks įvairias mokymosi galimybes. Taip pat pasinaudodami lanksčia moduline aljanso narių siūloma mokymosi programa, studentai galės įgyti europinį laipsnį.

Kokie turėtų būti pagrindiniai šių ateities universitetų tikslai?

– Suteikti studentams galimybę patiems pasirinkti ką, kur ir kada mokytis pagal patikimą Europos mokymo programą, kuri yra paremta naujomis technologijomis. Kita esminė savybė – realizuoti iššūkiais grįstą mokymą(si), kuris reiškia, kad skirtingų šalių ir disciplinų studentai kartu su akademikais, mokslininkais bei vietos įmonėmis kuria sprendimus didžiausiems mūsų laikų iššūkiams. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad aukštasis mokslas kuo labiau prisidėtų prie mūsų visuomenės gerovės. Šių ambicingų tikslų įgyvendinimas gali būti didelis pokytis daugeliui universitetų ir didelis iššūkis, reikalaujantis realios progresyvios pertvarkos. Esu įsitikinusi, kad aukštosios mokyklos veiksmingai išspręs šį ambicingą iššūkį, sutelkdamos savo išteklius, idėjas ir žinias bei nebijodamos svajoti. Sakyčiau, kad tokia bendradarbiavimo, inovacijų ir ambicijų dvasia yra pagrindinis Europos universitetų bruožas.

– Kiek ECIU universitetas atitinka šią viziją?

– ECIU universitetas šiuos reikalavimus atitinka puikiai. Nors visi Europos universitetai siekia tų pačių tikslų, kiekvienas aljansas parengė unikalią strategiją jiems pasiekti. ECIU universitetas – ne išimtis, ir man daro įspūdį universiteto novatoriškos vizijos originalumas ir ambicijos.

Aš taip pat matau didelį mikrokreditų potencialą, leidžiantį specialistams patobulinti savo įgūdžius. Taip yra prisidedama prie Europos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo pažangos. Aš vertinu iššūkiais grįstą požiūrį pagrįstą Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais. Būtent tokie ir turėtų būti ateities universitetai, aktyviai dalyvaujantys formuojant mūsų ateities pasaulį.

– Kaip apibrėžtumėte sėkmingą Europos universitetą?

– Noriu pabrėžti, kad labai svarbu į šią transformaciją įtraukti visą dalyvaujančių universitetų bendruomenę. Iš tiesų sėkmė priklausys nuo to, kaip atrinktieji Europos universitetai nuo pat pradžių sugebės įtraukti kuo daugiau studentų ir darbuotojų. Tai turi būti daroma visais lygmenimis kiekvienoje institucijoje – įtraukiant fakultetus, jei siekiame struktūrinio, sisteminio ir tvaraus poveikio.

Studentų balsas taip pat yra gyvybiškai svarbus ir turi padėti formuoti Europos universitetų viziją; turime prisiminti, kad ruošiamės būtent jų ateičiai. Aukštojo mokslo įstaigoms taip pat reikės tvirtos partnerystės su verslo įmonėmis ir pilietine visuomene, kad jos įgyvendintų pagrindines užduotis, formuojančias žinių lauką: stiprų švietimą ir mokslinius tyrimus, skatinančius inovacijas ir paslaugas visuomenei. Jie bus sėkmingi tik tada, jei bus teikiama politinė ir finansinė parama regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygmenimis. Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad pašalintų kliūtis, jog šie Europos universitetai taptų realybe. Mes tikimės, kad pasakysite, kaip galime jums geriausiai padėti.

ECIU universitetas yra Europos Sąjungos remiama iniciatyva, kurią įgyvendina 12 ECIU alijanso narių. Europos universiteto įkūrimu siekiama išbandyti novatorišką, iššūkiais grįstą Europos universiteto modelį.

Trumpesnę šio interviu versiją galima rasti 2020 m. kovo mėn. ECIU universiteto žurnale.

 

Download Best WordPress Themes Free Download
Download Premium WordPress Themes Free
Download Nulled WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
online free course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku