KTU studentams – atsakymai į klausimus susijusius su studijomis iš pirmų lūpų

Studijos | 2024-05-22

Nuo 2023 m. lapkričio mėn. Kauno technologijos universiteto (KTU) studijų prorektorės pareigas pradėjusi eiti doc. dr. Kristina Ukvalbergienė kartu su Studijų ir Studentų reikalų departamentų komandomis, kovo ir balandžio mėnesiais susitiko su visų universiteto fakultetų studentais.

Susitikimų metu K. Ukvalbergienė studentams priminė KTU misiją ir viziją, pristatė strateginius studijų prioritetus, diskutavo studijų organizavimo ir studijų kokybės temomis bei atsakė į aktualius klausimus.

Pabrėžė KTU studijų išskirtinumą

„Universiteto vizija nusako kokie yra ateities siekiai ir kartu apibrėžia, kaip organizacija turėtų save pozicionuoti ateityje. KTU vizija yra būti konkurencingu tarptautinėje erdvėje, tarpdisciplininiu, naujas žinias ir inovacijas kuriančiu bei perduodančiu technologijų universitetu“, –  pabrėžė KTU studijų prorektorė.

Prorektorė pristatė studentams, kad vizijos siekiama per tris vertės kūrimo grandines: studijų, mokslo ir inovacijų bei organizacijos vystymo. Studijų srities tikslas, padedantis siekti universiteto vizijos įgyvendinimo – ugdyti didelę pridėtinę vertę gebančius kurti ateities visuomenės narius.

Susitikimas su studentais
Susitikimas su studentais

Atsižvelgiant į pasaulines praktikas, aukštojo mokslo bei darbo rinkos tendencijas, KTU strategiją, po diskusijų su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis (studijų prodekanais, Universitetiniu studijų kokybės komitetu, studijų programų vadovais, studentais) Universitete buvo susitarta dėl KTU studijų vertės.

„Svarbu, jog KTU studijos išsiskirtų unikalumu: būtų orientuotos į studentą, grįstos mokslu – tyrinėjimais, eksperimentavimu, būtų tarpdisciplininės ir tarptautiškos, o studijų aplinka – motyvuojanti bei skatinanti nuoseklų kompetencijų vystymąsi“, – sakė K. Ukvalbergienė.

Kompetencijomis grįstas modelis

Siekiama, kad studentai, pasirinkę studijas KTU, įgytų transformuojančią ir motyvuojančią mokymosi patirtį. Tai galima pasiekti įgyvendinant į kompetencijas orientuotą studijų modelį, taikant inovatyvią pedagogiką ir pasiekimų vertinimą, integruojant technologijas į mokymosi procesą, stiprinant bendrakūrą su suinteresuotomis šalimis.

„Mokymosi aplinka turi būti įkvepianti ir palaikanti, studijų procesuose taikomi universalaus dizaino principai, užtikrinama socio-emocinė gerovė. Kad KTU absolventai būtų konkurencingi darbo rinkoje, studijos turi būtų tarpdisciplininės ir tarptautiškos, o atsižvelgiant į dinamišką darbo rinkos aplinką, svarbu absolventams pasiūlyti lanksčias mokymosi visą gyvenimą galimybes“, – sakė studijų prorektorė.

Susitikimų su studentais metu K. Ukvalbergienė akcentavo strateginius studijų tikslus, dalį jų detaliai pristatė. Studentai buvo kviečiami komentuoti, ar paminėtos aktualiausios temos ir sritys.

Studentai sulaukė atsakymų

Susitikimuose dalyvavę studentai dalijosi nuomonėmis, kad universitete turėtų būti daugiau dėmesio skiriama studijų pritaikymo ir bendruomenės narių įtraukties užtikrinimo procesams, kad studijų aplinka (ypač informacinė) turi būti prieinama asmenims su negalia.

Taip pat akcentuotas studijų proceso, įskaitant rašto darbų skaitmenizavimo poreikis, diskutuota  apie dirbtinio intelekto (DI) įrankių naudojimą studentų darbuose, savarankiško darbo apimtis, lyderystės ir kitų kompetencijų ugdymą studijose, doktorantūros studijas, ECIU galimybes.

Studentai taip pat domėjosi ir diskutavo apie psichologinę pagalbą, kuri teikiama studentams universitete bei kokie yra KTU planai vystant Studentų miestelį.

„Studentų užduotų klausimų įvairiapusiškumas tik patvirtina studentų norą įsigilinti į studijų organizavimo procesus ir prisidėti prie studijų kokybės gerinimo. Susitikimų metu išsakyti studentų pasiūlymai bus atliepti įgyvendinant strateginius studijų prioritetus“, – po susitikimų akcentavo K. Ukvalbergienė.