Aplinkos taršos mažinimas – sektinas pavyzdys ir geroji praktika

Mokslo pritaikomumas | 2021-02-08

KTU Cheminės technologijos fakultetas (KTU CTF) aktyviai dirba su chemijos pramonės įmonėmis įgyvendinant bendrus projektus ir kuriant inovacijas. Vienas iš sėkmingų pavyzdžių – neseniai pasirodžiusi publikacija, kurią rengė fakulteto mokslininkai kartu su AB „Lifosa“ atstovu.

Pasaulinė aliuminio fluorido (AlF3) gamyba siekia 1 mln. tonų per metus, o susidarančių atliekų kiekis siekia daugiau nei 3 mln. tonų. Pažymėtina, kad daugiau nei 60% minėtų atliekų yra užteršta fluoro jonais, kurių koncentracija gali siekti net iki 10%. Dažniausiai šios atliekos be papildomo apdorojimo ar neutralizavimo transportuojamos į sąvartynus.

Kęstutis Baltakys

„Šalies ūkio ir visuomenės poreikius trumpuoju ir ilguoju laikotarpiais atspindi kertiniai strateginiai elementai – žinios, talentai, infrastruktūra, aplinka, kurie aiškiai apibrėžiami ir įgyvendinami Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, „Lietuvos pramonės skaitmeninimo kelrodyje 2020 – 2030 m.“ taip remiamasi Europos Komisijos parengta ambicinga tvaraus ekonomikos augimo strategija „Europos žaliasis kursas“, – teigia fakulteto dekanas prof. dr. Kęstutis Baltakys.

K. Baltakys džiaugiasi, jog ilgametis fakulteto socialinis partneris aktyviai dalyvauja ne tik MTEP veiklose, bet ir mokslinių publikacijų rengime. Tai, pasak jo, turėtų būti sektinas pavyzdys ir geroji praktika.

Tyrimai gali būti pritaikomi ES mastu

„Chemijos pramonės įmonių sektoriaus technologinė pažanga ir nauji gamybos raidos etapai gali būti pasiekti tik naudojant aukštos pridėtinės vertės, specifinėmis fizikinėmis ar cheminėmis savybėmis pasižyminčias medžiagas, jų nanodarinius arba daugiakomponenčius kompozitus ir atsinaujinančius energijos išteklius bei technologijas,“ – aiškina AB „Lifosa“ atstovas dr. Valdas Rudelis.

Anot V. Rudelio, daugeliu atveju šiuolaikinėse technologijose stengiamasi pereiti prie nano ar net molekulinio funkcinių medžiagų panaudojimo skalės, nes tai įgalina padidinti prietaisų veikimo efektyvumą, mažina energijos ir medžiagų suvartojimą.

Mokslinėje publikacijoje analizuojama aliuminio fluorido gamybos metu susidarančios atliekos apdorojimo galimybės. Tai tęstinis tyrimas, kurio nauji gauti rezultatai gali būti pritaikomi praktikoje.

„Visi suprantame, kad aktualu ne tik sukurti produktą, bet ir tinkamai apdoroti atliekas, kurios susidaro gamybos proceso metu. Galime tik pasidžiaugti, kad vykdant bendrą tyrimą su įmonės atstovais pasiekėme tokių svarių rezultatų. Kalbant paprastai, aliuminio fluorido (AlF3) gamybos metu susidaranti atlieka yra utilizuojama sąvartynuose, tačiau ją neutralizavus ji gali būti panaudota aplinkai draugiškų rišamųjų medžiagų gamyboje ir kitose alternatyviose srityse. Todėl išties manome, kad tyrimai, tapę moksline publikacija, bus pritaikomi ne tik Lietuvos, bet ir ES mastu“, – teigia straipsnio bendraautorius dr. Tadas Dambrauskas.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku