KTU jungiasi prie naujo ERASMUS+ projekto, skirto studentų socialinės atsakomybės ugdymui

Svarbiausios | 2019-02-22

Lietuvoje vis didesnis dėmesys skiriamas jaunimo sąmoningumo ir socialinės atsakomybės ugdymui, skatinant jį aktyviau dalyvauti visuomenei ir valstybei naudingose veiklose. Šios misijos imasi ir Kauno technologijos universiteto (KTU) Ekonomikos ir verslo fakultetas (EVF), prisijungdamas prie naujo ERASMUS+ programos strateginės partnerystės projekto „Įtrauk studentus – studentų socialinės atsakomybės ugdymas integruojant mokymosi tarnaujant bendruomenei metodą į aukštojo mokslo institucijų mokymo programas“.

Projekte naudojamas mokymosi tarnaujant bendruomenei (angl. service learning) metodas, skirtas stiprinti studentų ir vietos bendruomenės ryšius, siekiant studentų asmeninio tobulėjimo ir didesnio įsipareigojimo bendruomenei. Pagrindiniai šio mokymo elementai apima aktyvų studentų įtraukimą į bendruomenės poreikių nustatymą bei problemų sprendimą, ir dalijimąsi įgyta patirtimi. Šie mokymo elementai bus įtraukiami į KTU EVF studijų procesą.

„Šio projekto tikslas ne tik atkreipti skirtingų bendruomenių dėmesį į kryptingą socialinės atsakomybės plėtotę, bet ir sustiprinti universitetų indėlį, į studijų procesą įtraukiant inovatyvius mokymosi metodus, orientuotus į socialinės atsakomybės bendruomenėse stiprinimą. Projekto kontekste numatytas aktyvus studentų, dėstytojų ir bendruomenių įtraukimas užtikrins daugialypę projekto vertę edukacijos, suinteresuotumo ir suderinamumo aspektais“, – teigia projekto vadovė prof. dr. Vaida Pilinkienė.

Pasak profesorės, inovatyvių ir pažangių metodų integravimas ir dalyvavimas papildomose mokymosi veiklose sudarys sąlygas studentams įgyti darbo rinkoje reikalingus gebėjimus, užmegzti naudingas pažintis, sustiprinti pasitikėjimą savimi, geriau suvokti savo kompetencijas ir galimybes, o tai ypač vertinama potencialių darbdavių.

Numatytos projekto veiklos yra nukreiptos į aukštojo mokslo institucijų svarbos vietos bendruomenėms ir darbo rinkai stiprinimą, sudarant sąlygas studentų įsidarbinimo galimybių didinimui bei dėstytojų gebėjimų įgyvendinti inovatyvias mokymo koncepcijas augimui.

„Projektas padidins bendruomenės poreikių ir aukštojo mokslo institucijų edukacinių bei mokslinių tyrimų nuostatų suderinamumą, taip pat pagilins bendruomenės suinteresuotųjų šalių supratimą apie jų vaidmenį  valstybės socialiniuose – politiniuose procesuose ir vietos problemų sprendime“, – sako KTU EVF doc. dr. Jovita Vasauskaitė.

Per trejus projekto metus bus atlikta vietos bendruomenių poreikių analizė, sudarytas mokymosi tarnaujant bendruomenei metodinių priemonių rinkinys, išleista mokomoji knyga „Mokymasis tarnaujant bendruomenei“ ir, remiantis studentų nuomone bei patirtimi, parengta ataskaita apie edukacinį mokymosi tarnaujant bendruomenei metodo poveikį ir rezultatus. Taip pat bus sukurta bendravimo su bendruomene platforma, internetinis studentų dienoraštis (6 nacionalinės versijos). Įvyks 6 nacionaliniai partnerių seminarai, dėstytojų mokymai, studentų vasaros mokykla, o galutiniai projekto rezultatai bus pristatyti baigiamojoje konferencijoje „Universitetas pasitinka vietos bendruomenes“.

Tarptautinėje projekto komandoje kartu su KTU dirbs projekto koordinatorius Budapešto Politechnikos Universitetas, Vienos Universitetas, Nacionalinio Airijos universiteto Korko universitetinis koledžas, La Sapienza Romos Universitetas, Porto Universitetas. KTU projekte atstovauja EVF prof. dr. Vaida Pilinkienė, doc. dr. Agnė Gadeikienė, doc. dr. Jovita Vasauskaitė, lekt. dr. Rima Kontautienė.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti internetinėje svetainėje www.engagestudents.eu

 

Premium WordPress Themes Download
Download WordPress Themes
Free Download WordPress Themes
Download Best WordPress Themes Free Download
online free course
We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku