KTU Mokslo prorektorius K.Baltakys: podoktorantūros stažuotės – būdas formuoti talentingą tyrėjų kartą

Svarbiausios | 2024-01-05

Metų pabaiga – itin sėkminga jauniesiems KTU tyrėjams. Lietuvos mokslo tarybai paskelbus paraiškų dėl podoktorantūros stažuočių projektų finansavimo rezultatus, paaiškėjo, kad 2023 m. kvietimui (bendra vertė 10 mln. Eurų) buvo pateiktos 232 paraiškos, iš jų – net 30 paraiškų KTU.

„Galime pasidžiaugti, jog šiemet net 16 tyrėjų gavo finansavimą podoktorantūros stažuotėms, kurių trukmė 24 mėnesiai. Daugiausia paraiškų teikė Mechanikos inžinerijos ir dizaino, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų bei Cheminės technologijos fakultetai. Universitetas turi išties didelį jaunųjų mokslininkų potencialą, kuris gali prisidėti prie mokslo pažangos ir ateityje kurti pridėtinę vertę visuomenei,“ – pabrėžė KTU Mokslo prorektorius profesorius Kęstutis Baltakys.

Palyginimui, 2022 metais paraiškas teikė 21 KTU mokslininkas, o finansavimą gavo 16. Lyginant 2022 ir 2023 metų rezultatus, KTU pagal pateiktų paraiškų skaičių yra antras tarp kitų Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

KTU Mokslo prorektoriaus teigimu, podoktorantūros stažuočių finansavimo programos kuria palankią aplinką augančioms mokslininkų asmenybėms.

„Tai yra efektyvus būdas formuoti talentingą tyrėjų kartą, suteikiant galimybę įgyti patirties tarptautinėje erdvėje,“ – sako Mokslo prorektorius K. Baltakys.

Kęstutis Baltakys
Kęstutis Baltakys