KTU parengta inovatyvi lanksčių mokymosi kelių koncepcija

Svarbiausios | 2023-03-09

Kauno technologijos universitete (KTU) parengta lanksčių mokymosi kelių koncepcija (angl. Concept of Flexible Learning Pathways). Leidinyje pristatomas novatoriškas mokymosi modelis – svarbus ECIU universiteto pilotinio etapo rezultatas. 

Vienas nuo 2019 m. kuriamo ECIU universiteto tikslų – besimokantiems pasiūlyti lanksčias ir individualizuotas mokymosi galimybes. Lankstūs mokymosi keliai – tai į besimokantįjį orientuotas mokymosi modelis, leidžiantis kiekvienam besimokančiajam pasirinkti individualų mokymosi procesą nepriklausomai nuo anksčiau įgyto išsilavinimo. Kiekviename mokymosi etape besimokančiajam siūlomi skirtingi mokymosi pasirinkimai, o galutinį mokymosi kelią sudaro individualūs besimokančiojo pasirinkimai, atsižvelgiant į jo poreikius, interesus, kilmę, žinias ir kt.

„Esminis lanksčių mokymosi kelių koncepcijos elementas yra galimybė mokymosi metu lengvai keisti mokymosi kryptį: pagal kiekvieno asmens poreikius, geidžiamus įgūdžius ar reikalingas kompetencijas. Mokymasis vyksta mažomis dalimis, pritaikytomis konstruoti lankstų mokymosi kelią“, – teigia dr. Reda Nausėdaitė, viena iš pagrindinių koncepcijos autorių.

Išsprendus iššūkį ar išklausius mikro-modulį, įgyjami mikro-kredencialai, kurie saugomi besimokančiojo kompetencijų pase (skaitmeninėje besimokančioje piniginėje).

Koncepcijos autorės dr. Reda Nausėdaitė, Vytautė Juška, doc. dr. Asta Daunorienė ir doc. dr. Kristina Ukvalbergienė koncepcijos parengimui skyrė beveik trejus metus. Per šiuos metus buvo surinkti duomenys, analizuotos gerosios praktikos, svarstytos idėjos, atlikta suinteresuotųjų šalių poreikių analizė bei modelio validavimas su kompanijomis iš Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, Italijos ir Jungtinių Amerikos valstijų.

„Diskusijose su verslo atstovais įsitikinome, kad esamos studijų programos nepakankamai greitai reaguoja į rinkos poreikius ir juos atliepia. Įmonės norėtų lankstesnių mokymosi galimybių, pavyzdžiui, trumpesnio studijų laikotarpio. Be to, verslo organizacijos teigia norinčios matyti daugiau projektų valdymu grįstų mokymosi variantų, kurie leistų įmonėse dirbančioms komandoms spręsti įvairius iššūkius”, – teigia dokumento autorė V. Juška.

2021 m. KTU atstovės taip pat parengė lanksčių mokymosi kelių pozicijos dokumentą (angl. Flexible Eropean Life-long Learning Pathways: ECIU University`s Take on the „European Degree).

Pridėtinė lanksčių mokymosi kelių vertė

Peržiūrėti leidinį galite čia: https://www.ebooks.ktu.lt/eb/1615/moving-forward-and-beyond-in-education-concept-of-flexible-learning-pathways/

Šiuo metu ECIU sudaro keturiolika inovatyvių universitetų. Universitetus vienija antreprenerystė, inovacijų vystymas, mokymosi visą gyvenimą svarba, aukštojo mokslo sistemai ir siekis sukurti papildomą pridėtinę vertę bei teigiamą poveikį Europos bendruomenei. Nuo 2019-ųjų ECIU nariai vysto Europos universiteto – ­­ ECIU universiteto – veiklas.